FRIVILLIGE SØKES FOR ALLSANG PÅ GRENSEN

Ingrid Solberg Sæter er den lokale prosjektlederen for TV2 programmet Allsang på grensen som skal sendes fra festningen i sommer. Hun inviterer alle som vil være med og lage positive opplevelser til å delta på sommerens suksess i Halden.

FYR OG FLAMME
Katrine Moholt og Tommy Steine skal være programledere for allsang-programmet. De skal begge være kjempetente på jobben og kommer til Halden for å spille inn en tv-promo førstkommende onsdag, 6.juni.

SKANSEN
Allsang på Skansen i Sverige har lenge vært en suksess. Skansen startet i 1935 og den første tv-sendingen var i 1979 og har gått hver sommer siden da.

CROSS-OVER og FAMILIEPROFIL
Det skal være noe "enhver smak" og det kan bety alt fra Rosa på ball til Rai-rai. Artistene skal ha bred appell og hver sending skal inneholde 3-4 nasjonale/internasjonale kjente artistnavn som synger både egne sanger og kjente og kjære allsanger.
Det blir minst sju sanger i hvert program.
Listen over artister som deltar vil kunngjøres foran hvert program. Den første listen vil være klar cirka 20.juni.

27.JUNI
Første allsangkveld vil være 27.juni.
Prisen er lik for alle 50 kroner. Barn under 6 år gratis. Ellers ingen rabattordninger eller sesongkort.

KOR OG VISEGRUPPER GRATIS
Organiserte kor og visegrupper kan komme gratis inn.
Fjernsynskameraene vil ha syngende glade mennesker. Det holder ikke med vid og flott utsikt og natur for en 8-kamera produksjon.!

VI TRENGER FRIVILLIGE
Frivillighetssentralen har inngått i en gruppe med flere andre som skal organisere frivillige før og under allsang-kveldene på festningen.
Det er Idd skolemusikk som er prosjektledere for diverse praktiske oppgaver som riggehjelp, sette ut/rydde ned stoler, sperringer hver gang.
Det er også snakk om parkering og veianvisninger, billettsalg, billettkontroll og vakthold, samt kiosksalg og opprydding.

Idd skolemusikk trenger hjelp fra flere aktører og Frivillighetssentralen har deltatt på et første samarbeidsmøte for disse oppgavene.

Innsatsen fra de frivillige vil være inntekstbringende for Frivillighetssentralen og det er allerede meldt seg flere interesserte til mange av oppgavene.
Det er fortsatt behov for flere til de seks onsdagskveldene.
Ta derfor kontakt med daglig leder, Wenche, på Frivillighetssentralen hvis du har lyst og tid til å være med på dette.
Noen oppgaver er også tenkt utført på tirsdager. Dessuten er det stort behov for riggehjelp helgen før, fra 22.juni.

Kan du en av gangene, er det fint, kan du i to timer, er det også en hjelp.
Kan du flere ganger er det også lov å melde seg.

MELD DEG NÅ
Vi håper at dere som vil være med på dette sier fra så fort som mulig. Det lages i disse dager lister over arbeidsoppgavene på de forskjellige datoene.

BLÅ BOK
Solveig Solberg Sætre fikk med seg en bok om blå dager  ( for oppmuntring når det blir enkelte travle dager fremover..)  og visegruppene fikk samme visebok, som de skal synge fra neste gang de møtes.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.