DUGNAD I "VÅRT" MIDLERTIDIGE HUS

Saken om etterlengtede permanente lokaler for frivillighetssentralen er ikke i orden selv om vi nå holder hus i den riktig gamle sorenskrivergården sentralt i byen.Dugnad i gården fredag 7 og lørdag 8.mai.

Med snart 160 frivillige tilknyttet frivillighetssentralen ser vi nå mange muligheter for å gjøre det hyggelig utendørs i uterommet til Violgata 14.
Mange grupper har allerede tatt i bruk lokalene. Foruten daglig leders kontor har også Ellen Rosseland Hansen installert seg som leder for prosjektet "Fellesskap gir styrke". Frivillige telefonvakter er det stadig behov for og disse treffes også på kontoret med inngang fra Nils Ankers gate. På samme sted treffes også Mona Helseth fra Angstringen i Halden hver mandag fra 10-13.

LOKALER UT AUGUST MÅNED
Da vi på kort varsel måtte flytte ut av vårt siste tilholdssted i Fayegården ble vi informert at lokalene i Violgata 14 kun var midlertitidige, men at Halden Kommune ville tilby frivillighetssentralen andre egnede lokaler i sentrum. Det råder fortsatt noe usikkerhet om hvor de andre lokalene er og dette henger sammen med en stor omorganisering i kommunen både når det gjelder tjenester og fysiske forhold.
I forbindelse med Østfold teaterverksteds flytting ut av Halden er deres tidligere lokaler nevnt som nye mulige lokaler for frivillighetssentralen. Samtidig er det andre hus som Halden kommune eier og som snart skal fraflyttes....... En gruppe fra styret i frivillighetssentralen har sammen med daglig leder vært en rundtur i byen og sett på tenkelige og u-tenkelige lokaler, både kommunale og private. Det ble fotografert flittig og da Rådmann Bjør Totland var på visitt denne uken fikk hun med  en oversikt over aktuelle bygninger og våre kommentarer.
Det er å håpe at en endelig avklaring om hus-saken får en snarlig og god slutt.

DUGNAD
Vi akter ikke å sitte og vente og vil derfor ta i bruk gårdsplassen i Violgata nå på denne fine årstiden. Det er ikke enkelt som den ser ut idag, med parkerte biler, ødelagt port, søppel og skrot.
Det blir derfor, reparasjons,feie, kaste,rydde og plante-dugnad fredag 7. og lørdag 8.mai.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.