NÅ SKAL VI DANSE!

Placide Gnaly har engasjert seg i Frivillighetssentralens prosjekt som skal bidra til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet.

TILSKUDD
Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet har i samråd med Østfold fylkeskommune gitt Frivillighetssentralen et tilskudd på kr 10.000 for å utvikle  et tiltak som skal bidra til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet.

I GANG FRA DENNE UKEN
Denne uken startet den første planleggingen med diverse møter med samarbeidspartnere og den første danseleksjonen med en liten gruppe ungdomskole-elever fra Rødsberg.

BLI KJENT
Gjennom høstens satsing på dans- og sangkvelder vil vi invitere enkeltpersoner og grupper som vil bidra med sine sang- og dansetradisjoner fra ulike land og kulturer. På denne måten vil vi bli kjent og sammen utvikle en kulturkveld med innslag av ulike kulturuttrykk.

Vi skal altså tørre å lære hverandre å kjenne. Ved å synge sammen, danse sammen, fortelle hverandre historier og lage nye felles historier.
Denne prosessen skal danne grunnlaget for en etnisk musikk-kafe som fra vinteren/våren 2007 skal være et fast innslag i frivillighetssentralens lokaler.

MANGE ER MED
Placide Gnaly er en av flere frivillige som vil bidra til utviklingen av dette prosjektet.
Bra-bandet er også en gruppe vi samarbeider med. I deres øvingslokale, som også er i Violgt 14, planlegges det nå en liten oppussing med blant annet maling og oppsetting av skyvedører og speil. Dette vil både koste litt og ta noe tid. Det vil garantert bli flere dugnader.

Det vil ganske snart også tas kontakt med flere lag og foreninger for å be om ytterligere støtte til prosjektet.

SANG OG DANS
Placide vil lede en dansegruppe som skal øve på formiddagen tirsdager på frivillighetssentralen. I tillegg vil det være mulig å komme til dansetrening med Placide enkelte ettermiddager. Dagen er ikke bestemt.
Men er du interessert i å vite mer og har lyst til å være med  og danse må du gjerne ta kontakt med oss.

Den første vise/all-sangkvelden som arrangeres i høst på Frivillighetssentralen vil være torsdag 28. september.
Da er alle hjertelig velkommen!  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.