LESEOMBUD

Mange leseombud, institusjons og bibliotekansatte i Østfold var samlet til konferanse på Fylkeshuset i Sarpsborg. Fra Halden var det ni deltakere og på bildet sees fra venstre Izolda Sohishili, Elizabeth Arendt, Egil Amundsen, Arnhild Frengstad, Wenche Erichsen, Torbjørn Jørgensen og Reidun Hartviksen. Camilla Sivesing og Margareth Hauge var også med på konferansen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.