INTERNASJONAL KVINNEGRUPPE

Anh og Ole Magnus, 1 år.

Margrethe og Linnea, født 21.9.09

Linnea "gikk" fra arm til arm.........

litt diskusjon

og mer diskusjon.....

Høstens første treff i den internasjonale kvinnegruppen i Halden ble en aktiv og livlig kveld med mye diskusjon og livlig prat. Her er Ole Magnus, barnebarnet til Anh Dang, som denne kvelden var på besøk fra Skiptvet.

HØSTPROGRAMMET
Rosalie Aasmundsen presenterte forslag til program for høstens møter. Dessverre kunne ikke "vår" nye folkevalgte stortingspolitiker fra Halden, Wenche Olsen, komme til det første møtet, men hun kommer sikkert tilbake med mye å fortelle om fra den første tiden på Stortinget og i helse og sosialkomiteen.
Neste gang gruppen møtes, 4.november, skal Astrid Nordstrand, leder av NAV i Halden og Anne Mette Gundersen, leder LO Halden, fortelle fra sine arbeidsområder.
SPØRSMÅL
Ut fra temperaturen  og engasjement på kveldens deltakere, vil det nok bli være mye å snakke om også neste måned.

LINNEA BLE HILST VELKOMMEN
Lille Linnea, Margrethes datter som kun er tre uker gammel på bildene her, ble selvsagt kveldens yndige midtpunkt. Margrethe Karijord er også en av initiativtakerne til Internasjonal kvinnegruppe i Halden. Nå har Linnea blitt gruppens yngste medlem. Det er flott og forplikter!

TRE FØR JUL OG TRE MØTER PÅ NYÅRET
Det var mange ideer til programposter på de neste kvinnekveldene, 4.november, 3. desember og tre på nyåret, i februar, mars og april. i mars blir det filmkveld (i samarbeid med Sesam filmklubb) og i april håper vi å få til en busstur som skal ta med hele gruppen i Halden og omegn, med flinke og morsomme guider ombord.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.