INNE I ØSTFOLD

Inne i Østfold er et samarbeidende nettverk med kvinner fra hele Østfold. Formålet er å bedre integreringen for kvinner som flytter til fylket og gi muligheter for et samarbeid på tvers av yrker og miljøer. Møtene arrangeres på omgang hos nettverkets deltakere.

MØTE I HALDEN I NOVEMBER
Her er noen av nettverkets deltakere samlet på møte i Halden frivilligsentral. Det  er kvinner med fra Fredrikstad, Sarsborg og Moss.
Fra Halden er Berit Lindstrøm, Lisbeth Olsen, Gunn-Mona Ekornes, Åshild Bråten, Safia Abdi og Wenche Erichsen med i fylkesnettverket.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.