LANDSKONFERANSE I OSLO

Styreleder Per Martin Karlsen (bildet) og daglig leder Wenche Erichsen ved Frivillighetssentralen i Halden, er invitert til Landskonferanse for frivillighetssentraler 20. og 21. juni.

Det er kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland som inviterer til landskonferanse for alle landets frivillighetssentraler.
Konferansen er hennes første store møte med frivillighetssentralene etter at hennes departement overtok forvaltningsansvaret fra 1. januar i år. Tidligere var det Sosial- og Helsedirektorat som gjennom overbygningen
Frisam hadde det koordinerende ansvaret for frivillighetssentralene.

Programmet for konferansen har fokus på ulike sider ved frivillig virksomhet lokalt og i et større samfunnsperspektiv.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.