NATTERAVNER I HØSTMØRKET

Dag Pedersen Due er SLT-koordinator i Halden og han håper at mange foreldre og andre voksne helt frivillig vil være og gå natteravn.

Hver fredag og lørdagskveld inviteres voksne til å være natteravnere i Halden. Første natteravnkveld i høst blir fredag 12.september og det tas i disse dager kontakt med alle de som satte seg på lister før sommeren.
Frivillighetssentralen blir igjen basen der man møtes og SLT-koordinator Lars Pedersen Due (bildet) håper at skolenes foreldreutvalg vil rekruttere mange foreldre til natteravnere.

I GANG PÅ FREDAG
Allerede førstkommende fredag, 12.9. blir det natteravn i byen. Det er fortsatt mulig å melde seg til å være med. Mange ungdommer er ute og ferdes i sentrum og ute i distriktene. De setter stor pris på å møte voksne mennesker som også er ute, som er der for å gjøre det tryggere i lokalsamfunnet.

NYE TIDER
Fredager 21.30-(ute fra 22) til 01.00
Lørdager 21.30-(ute fra 22) til 24.00
Fast oppmøtetid fredag og lørdag er kl 21.30 - en liten halvtime bruker vi til samtale, en kaffekopp og noe å bite i. Til denne halvtimen vil vi også invitere politiet som kan si noe om situasjonen ute i gatene.
Det vil også bli aktuelt å invitere andre med tilknytning til barn/unge til denne første halvtimen, for å skape kontakt, gi og få informasjon.
Det te kan være SLT-koordinator, foreldreutvalg,ungdomsråd,ansatte fra ungdomsklubber, etc..

STORMØTE
Det planlegges et stormøte for alle foreldre og andre interesserte med informasjon om natteravn i Halden. Dette møtet arrangeres i Folkets Hus i oktober og her vil politiet, skolene og den nye barne og ungdomslederen i Halden kommune, blant andre, være til stede.
STYRET
Halden kommune, ved kulturavdelingen med barne og ungdomslederen/ungdomsteamet, SLT-koordinator, representant fra FAU, representant fra frivillig organsisasjon/klubb, frivillighetssentralen og eventuelt flere vil inngå i styret for Natteravn i Halden.
Det velges en leder på det første konstituerende møtet ganske snart.

EN KVELD I MÅNEDEN
Så hvis du kan tenke deg å være med ut og gå en kveld i halvåret, en kveld i måneden, eller flere , er det NÅ du kan melde deg.

Du kan henvende deg til Stein Wilhelmsen, Halden kommune,
Dag Pedersen Due, Halden kommune, eller Wenche Erichsen, Frivilligsentralen.
<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.