KLART FOR SPROSSA!

Kari Anne gjør her klart for lysbildeforedrag med "Sprossa", Else Rønnevig torsdag 4. mai kl. 13. Idag gikk det med mange sorte sekker og tape for å gjøre rommet klart uten forstyrrelser fra lyset utenfor. Godt med mange hjelpende hender på frivillighetssentralen.

IKKE DEN ENESTE
Kari Anne var ikke den eneste som tapet vinduene med sorte sekker. Arve og Solveig hadde allerede sørget for de første vinduene.
Ramona har gjort klart vaffelrøren idag, Ninni har vasket gulvene og vi har vært mange som har klistret opp plakater med informasjon om Sprossa-foredraget.

HVORFOR
Og hva har vel frivillighetssentralen å gjøre med gamle hus og bakerovner, som tittelen er på foredraget.
Gamle Hus og bakerovner, trend og tradisjoner.

Frivillighetssentralen holder til i et gammelt hus. Et gammelt hus som det er udelte meninger om. Skal det tas vare på? Rives? Kan det selges? Skal det bygges parkeringshus på tomta?
Ønsker Halden kommune som er eier av huset å ta vare på det, for fremtidige generasjoner?

I "vårt" gamle hus har en tidligere beboer, Rolf B.Wegner pekt på en skatt i kjelleren. En gammel bakerovn som idag er gjenmurt.
Denne er vi selvsagt veldig opptatt av.
Hva kan gjøres? Hvordan? Hvem osv.....

MANGE HAR ET FORHOLD
Svært mange i Halden har et spesielt forhold til huset i Violgt.14 Her har vært sorenskrivergård, selskapeligheter, møter, huset har vært brukt som undervisningslokaler, bilsakkyndig. Her har vært ungdomsklubb og altså både ung og gammel har sine minner fra stuene, kjelleren eller uteplassen.

INSPIRASJON
Etter Wegners foredrag på Frivillighetssentralen i fjor høst, der han levende fortalte historiene fra dengang han selv var bosatt i huset ble vekket en sterk intereesse fra mange som ønsket å gjøre en innsats med å pusse opp og bevare huset.
Som en ytterligere inpirasjon til videre dugnadsarbeid inne og ute blir foredraget til Else Rønnevig "Sprossa".

Neste dugnad er allerede mandag 8.mai.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.