FELLESSKAP GIR STYRKE FORTSETTER

Ellen Rosseland Hansen (bildet) som i to år har vært 50% ansatt i Frivillighetssentralen som prosjektleder med midler fra Helse&Rehabilitering har takket ja til å fortsette i 20% koordinator-stilling fra 1.januar  

Halden Sykehjem og Frivillighetssentralen tok initiativ til prosjektet som tilbyr frivillig innsats overfor alvorlig syke og døende. Halden kommune vil bidra med lønnsmidler til koordinator  i 2006, etter at det to-årige prosjektet avsluttes ved nyttår.

BUDSJETTVEDTAK
Kommunestyremøte 15.desember vedtok å overføre 100.000 til Frivillighetssentralen for å videreføre prosjektet.

SAMARBEID
Styringsgruppen for prosjektet, Ellen Rosseland-Hansen, Inger Olsen fra Halden sykehjem, Randi Mo og Wenche Erichsen fra Frivillighetssentralen vil fortsette samarbeidet også for neste år.

FRIVILLIGHETSSENTRALEN INNKALLER TIL MØTE
Det vil på  nyåret avholdes et møte med flere organisasjoner med tanke på et økonomisk samarbeid om midler til telefon og kontorutgifter for koordinator.
BRA Halden Helselag, Brystkreftoperertes forening og  flere Sanitetsforeninger vil bli invitert til å være med på et spleiselag med Frivillighetssentralen om dette.  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.