HURRA I MAI!

Arne Nordeng til v. og Morten Kjølbo fra Teknisk drift i Halden kommune var i dag på befaring i Violgata 14.
"Muggsopp-rommene" tømmes 18. mai og planene for videre utbedring er igang.

Frivillighetssentralen har nå grunn til å tro at Økons vedtak fra 3. mai blir fulgt opp og ser fram til at riving av tilbygg og oppsetting av ny vegg blir en realitet.

18. MAI kl 08.00
På befaringen idag var også Rolf Johansen fra Halden Kommune tilstede. Det ble da bestemt dag og tid for tømmingen av de to tilbyggene, som senere skal rives.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.