HØSTBREV TIL DE FRIVILLIGE

Frivilligsentralen holdt åpent de vanskelige dagene 22-25.juli

fint å ha noen å svømme med. Mye å se under dugnadsvakten på allsangen.

Gøyale, glade barn på allsang.

God med en pust i bakken etter mange timer med sjauing for allsangfesten under allsangen 20.juli

Avsender av brevet; daglig leder Wenche Erichsen

Aktivitetene er i gang igjen på frivilligsentralen i Halden.

Her er brevet i sin helhet:

HEI ALLE SAMMEN!

Med høsten kommer nye planer og mange forventninger til alt vi nå kan starte opp og finne på.
Men det finnes også et bakteppe vi bringer med oss, inn i denne årstiden, fra den sorgen vi alle har kjent etter 22.juli og som vil prege oss alle i lang tid framover.
Mobilisering til fellesskap og sosial støtte i lokalsamfunn, har vi sett, har hatt stor betydning.
Det jobbes kontinuerlig, på mange plan, med å få oversikt over det som har skjedd og dette vil bidra til å redusere stress og kaotiske tanker for de som har vært involvert. Noen finner ro og lindring i å fokusere på aktiviteter.
Hjelp til å finne balanse mellom grubling og aktivitet kan være til god hjelp.
Det er å håpe at alle berørte etter terrorhandlingene får all den oppfølging og hjelp de måtte ha behov for, med oppsøkende støtte, tilbud om å møte andre i samme situasjon og hjelp og støtte over tid.
Omsorg, tilstedeværelse og et godt sosialt nettverk vil være viktig i lang tid for direkte rammende og pårørende og for hele nettverket i lokalsamfunnet.

Varmere samfunn
Frivilligsentralens slagord; ”Gode venner er godt miljøvern for kroppen”, er fortsatt veldig viktig og er også det vi ønsker å fokusere på, når vi nå inviterer til deltakelse og samspill rundt de mange trivselsskapende og helsefremmende aktivitetene, som fremmer forståelse, inkludering og mestring, for den enkelte og for hele lokalmiljøet.

Mange frivillige lag og organisasjoner har i disse dager, en forsiktig oppstart av aktiviteter og Frivilligsentralen i Violgt 14, som er en møteplass mellom enkeltpersoner, lag, foreninger og det offentlige, vil være åpen fra og med mandag 22.august. Noen aktiviteter er allerede i gang, med musikkøvelse for ”pipene” Pytt i Panne og filmklubben Sesam, som har tatt i bruk lokalet ”whitebox” fra denne uken.

Program
I tiden framover er det klart for en videreføring av spanskkurset på dagtid (22.8.) og kveldsmøte for Lions. Samme dato er det også et møte i Sorg og Omsorg, som arrangeres på Halden sykehjem. Tirsdag 23. august starter Halden Sjakklubb med sine medlemskvelder med start kl 19.00 hver tirsdag.

I uke 35 er det øvelser i whitebox, med Visegruppa 1881 på dagtid, hver mandag og BRA-bandet om kvelden. Samme dato er det også oppstart på Biblioteket, med frivillige bokplukkere i Boka Hjem. Aktiviteten, som går ut på å finne ønsket og egnet litteratur til boklånere som ikke så lett kan ta seg til biblioteket på egen hånd.
Frivillige bokkjørere bringer bøkene ut til; Sentrum, Tistedal og Enningdal.
Alle involverte får tilsendt kjøreruter og lister.
Frivillige leseombud leser høyt for beboere ved Bergheim, Solheim og Vaterland fra og med slutten av august, annenhver uke og fram til midten av desember. Besøksgruppene ved Halden sykehjem (tirsdagsklubben), Karrestad og Vaterland, videreføres også i høst, med kreative frivillige som samarbeider om tiltaket, som innebærer både servering og underholdning.

Seniornettklubb
Tirsdag 30. august starter Halden Seniornettklubb opp. Hver tirsdag fra kl. 10.30-13.00 vil det være anledning å ta med sin egen pc, eller låne, og komme for å lære og å øve på bruk av data, sammen med andre. Det er frivillige som er med og organiserer det hele og for et medlemskap og avgift på kr 100,- blir man medlem av et nasjonalt Seniornett som sender ut medlemsavis og kan ellers være behjelpelig med mer. På et informasjonsmøte før sommeren, var det mange som meldte seg og skulle det være flere som ønsker å være med, er det greit å melde seg for registrering. Det er også tatt kontakt med Halden videregående skole, for et samarbeid om opplæring og kurs fra initiativrike og flinke elever.
Frivillige vil også sørge for å servere lunsj i pausen (mellom 11.30-12) til en rimelig penge for alle klubbdeltakere .

Full kalender
Hobbygruppa ”Strikkegleden” starter høstsesongen onsdag 31. august og vil møtes hver uke fra kl. 11-14. I løpet av høsten vil også deltakerne få anledning til å være med i et tegn til talekurs. Malegruppen forbereder ny aktivitet annenhver torsdag, fra 8.9. og vil gjerne ha med flere deltakere.
Foreningene; LEVE, Blindeforbundet, Kurdisk kulturgruppe,ADHD forening, likemannsgrupper, Natteravnene , leksehjelp og andre grupper, har bestemt sine møtedatoer for høsten og mer informasjon om når alt skal skje vil gjøres kjent ved oppslag og på Frivilligsentralens hjemmeside;
www.frivillig-halden.no

Hva skjer 8. september kl. 17.30
Foruten at Rolf B. Wegner kommer, får Frivilligsentralen, besøk av Cafe de Concert med Aksel Kolstad, klaver og Trio Valentin. Konserten starter kl. 17.30 på Frivilligsentralen og billettprisen er kun kr 100,-. Du kan gjerne forhåndsbestille plass og billett, ved henvendelse til Wenche.Internasjonal Kvinnegruppe
Inviterer til matlaging(Rødsberg) og håndarbeidskvelder (Violgt), fra og med torsdag 8.september. kl. 18.00 Busstur arrangeres til Oslo, med besøk til Furuset bydel 17. november.

Temamøte og Loppemarked
I forbindelse med årets TV innsamlingsaksjon vil det være et åpent møte på Frivilligsentralen torsdag 29. september med deltakelse fra Norsk Folkehjelp. Lørdag 20. oktober arrangerer Kvinnegruppa loppemarked hvor inntektene i sin helhet skal gå til årets TV-aksjon.Det er behov for ”ting og tang” til dette markedet, som vi gjerne tar i mot etter hvert som noen har noe å gi bort. Det må være gjenstander/bøker/klær som helst er rene og kan få plass på bord. Ikke store møbler og hvitevarer.

Helt halv Tolv, JAZZ og Kulturnatt
Mye å glede seg til…. For alle som liker å synge og er ledig på dagtid er
Helt Halv Tolv i gang igjen, annenhver torsdag, fra 1. september. Nye ”kokker”
på kjøkkenet, vil også sørge for at det blir noe å bite i.
Med utgangspunkt i jazzrommet vil det bli flere spennende musikkquizzer
i løpet av høsten og i samarbeid med Royan, blir den første på dagtid
onsdag 14.september. Her er det duket for mye moro, spenning, overraskelser og premier!
På årets Kulturnatt i Halden vil det være flere godbiter i form av åpne gallerier, forfattere på biblioteket, kulturnattmeny på Bakgården, foredrag og konsert på Konservativen og jazz på Frivilligsentralen, for å nevne noe.
Never too Late inviterer også til koselige lørdager med jazzkafe
8.10., 12. 11.og 10.12. kl. 14 - 16.
Ta kontakt hvis du har lyst til å hjelpe til med noe av dette, eller har forslag til nye innsatsområder.

Tikk,takk
Det ville bli et langt brev hvis jeg skulle nevne alt som skjer og skal skje i den mangfoldige frivilligheten. Men det er viktig å få med at alle som bidrar og gjør noe for andre og for å hjelpe seg selv, er med og styrer vårt lokalsamfunn mot et varmere og mer inkluderende samfunn, til beste for alle generasjoner. Det er hele tiden behov for nye frivillige, som kan være med og gjøre en innsats. På frivillighetslaget er vi opptatt av å gi plass for at alle som vil være med,
skal bli sett og få være med og på den måten, gjøre hverandre gode.
Det er også på sin plass å rette en ekstra takk til alle de totalt 66 fra Frivilligsentralen som i sommer, har stått på, med dugnadsoppgaver for operaen Carmen og Allsangen. I tillegg til oppgaver hver onsdag, før og under opptakene, med vakthold og kiosksalg blant annet, har det vært utkjøring av plakater, rigging av scene opp og ned og mange timers innsats for 24 timers vaktholdet på scenen.
Det var et særdeles hyggelig allsangtreff på Lynetten under allsangen 20. juli, med nær 140 frivillige med og dere som har bidratt på allsangdugnaden er også invitert til en felles samling for alle frivillige i Kultursalen 29.9. Mer info kommer.

Kontor og telefon
Wenche, daglig leder på Frivilligsentralen i Halden, vil i høst, ta i bruk inngangen fra Nils Ankers gate, (rett over rørlegger Jørgensen) for besøkende til kontoret. Særlig gjelder dette på dager hvor det foregår mye aktivitet i lokalene (stuene)
Det vil være åpent i kontortiden hver dag mellom kl 10-14 og avtaler før og etter denne tiden bør helst gjøres på forhånd.

På dager hvor daglig leder ikke er til stede kan det gjøres avtaler med frivillige,  
for telefonvaktordning og annet. Det er oftest Bjørg som treffes på telefonen på slike dager.
I høst har vi også gjort avtale med Thomas, som skal være ute i arbeidspraksis, fire dager pr uke og han vil både besvare telefoner og gjøre en del andre oppgaver.

Jeg håper at vi alle får en varm fin høst og oppfordrer til
å være raus med ros.
Da vokser det rundt deg.


Halden, 17.august 2011Med vennlig hilsenWenche Erichsen
Daglig leder<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.