INTERNASJONAL KVINNEGRUPPE

Norge, Finnmark og Somalia, Anne-Lise og Hawo

Anh og Sohila er med. Heia Vietnam og Iran

Schukria har lenge vært med i språkgruppe og i kvinnenettverket

Fra Tyskland til Norge og Halden i år.

Førtiåtte flotte fargerike kvinner var med på den internasjonale kvinnegruppen på frivillighetssentralen 5.november. Her var det fokus på kultur fra Somalia. Fint å bygge nettverk med andre kvinner, sa en deltaker.

DANS
Kvinnene fra Somalia hadde med mat til alle og viste danser.
Det var visning av filmen "Et lite stykke på veien" om en familie fra Somalia, bosatt i Fredrikstad.

Det var mat, prat, hygge og diskusjoner.

BLIR KJENT
Vi blir kjent, kvinner fra Tistedal, Smøla, Russland, Tyskland, Vietnam. Iran osv.......

Trygghet, tilhørighet og trivsel i lokalmiljøet er viktig. For kvinnene, barna, familiene.

Derfor er internasjonal kvinnegruppe en enestående arena til å bygge videre på vennskap, nysjerrighet og utvikling, til beste for alle som bor i vårt lokalsamfunn.

NESTE KVELD ER 3.DESEMBER
Neste internasjonal kvinnegruppekveld er mandag 3.desember.
Denne kvelden vil ha fokus på kurdisk kultur og vi håper kvinner fra "alle kanter" kommer sammen også denne kvelden.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.