LEVE STARTER SAMTALEGRUPPER I HALDEN

Lillian Erichsen, Generalsekretær i LEVE

Lillian Erichsen, generalsekretær i organisasjonen for etterlatte etter selvmord, LEVE var på et åpent møte med cirka 40 deltakere på Frivilligsentralen 6.september. Dette resulterte i at det allerede i slutten av denne måneden blir startet samtalegrupper for mennesker som ønsker å komme sammen i en likemannsgrupper, i regi av LEVE.

SNAKKE SAMMEN
For mange er det viktig å snakke sammen og ha åpenhet rundt selvmord, ifølge Olav Kolstad, som selv var til stede på møtet og som vil engasjere seg i det frivillige arbeidet med å arrangere samtalegrupper i Halden, sammen med leder av LEVE i Østfold, Lisbeth Olsen.

Sorgen er på mange måter så spesiell ved at mange etterlatte sliter med mye skyldfølelse, som igjen står i veien for å komme videre i eget liv.
Det gjøres mye arbeid i regi av organisasjonen LEVE, med kafeer, sorggrupper, likemannsarbeid og blant de som var til stede på møtet og som på forskjellig måte var berørt - var det en enighet om at "du kommer aldri over det - men du kan komme gjennom det". Men for mange, vil det å komme i gjennom det - være en stor og vanskelig oppgave, som til tider kan være for belastende og det er derfor det er ønskelig å strekke ut en hånd, til alle de som ønsker å komme sammen med andre som har opplevelser i forbindelse med selvmord. "Skyld og skam står ofte i veien for å komme videre", som flere påpekte og for å bryte stillheten i kontakt med andre og i media, som ofte er påtrengende i forbindelse med selvmord, tas det nå initiativ til å komme sammen i samtale/sorg-grupper.

Flere som var til stede på det åpne møtet satte seg på liste over å være med i grupper og disse vil bli kontaktet direkte angående gruppen som starter opp 27.september og som vil møtes annenhver mandag utover høsten, i lokalene til Frivilligsentralen i Halden. Her vil også medlemmer av LEVE i hele Østfold få tilbud om å være med.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.