GOD SOMMER!

Med et bilde fra vår vakre skjærgård ønsker vi alle en fortsatt god sommer!

"Ein kan reisa utan noko mål, men ein kan aldri nå eit mål utan å fara vegen dit".

Les mer om konferansen i Svinndal 21. september i år.FERIE PÅ FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Daglig leder Wenche Erichsen er tilbake mandag 22. august kl 10.

PROSJEKTET SAMARBEID GIR STYRKE
Prosjektleder Ellen Rosseland Hansen er tilbake tirsdag 2. august.
Hun er tilstede tirsdager på Frivillighetssentralen. Onsdager på Halden sykehjem.
Mobil 99 39 02 36

PROSJEKTET HOME START FAMILIEKONTAKTEN I HALDEN
Koordinator Eva Hovland er tilbake fra ferie onsdag 3. august.
Hun er tilstede onsdager og torsdager kl 8-15.
Mobil 95 48 06 15


KONFERANSE I SVINNDAL
Ny regjering eller ikke - uansett statlig fokus - det er i nærmiljøet det skjer.
I nærmiljøet skal store og små, gamle og unge gi livene innhold, fylle dem med trivsel, spenning, trygghet og utfordringer. Det er her barna skal ha en god oppvekst, det er her eldre skal ha en fin alderdom.
Kommunen kan ikke "fikse alt". Alt kan ikke og skal ikke kjøpes for penger.
Den frivillige innsatsen har en egenverdi. På individplan utgjør frivillig aktivitet en arena for personlig engasjement, aktiv deltakelse, mestring og fellesskap med andre. Frivillige organisasjoner og sammenslutninger betyr mye for å opprettholde levende og trygge lokalsamfunn. Det offentlige bør legge forholdene til rette for dette arbeidet. Men vi kan ikke vedta hva folk skal engasjere seg i. Det skjer etter egne verdivalg.

FRAMTIDA EIER VI JO SAMmen
SAMfunn-SAMarbeid-SAMhandling-SAMordning-SAMmenheng-SAMliv-SAMspill-SAMvær-SAMvirke

Den nest viktigste dagskonferansen i år finner sted i Svinndal 21. september.
Formålet med konferansen er å sette fokus på SAMfunnsorkesteret, utfordringer for å å utvikle SAMarbeid og SAMklang i lokalsamfunnet.
Konferansen er en møteplass for alle kommuner og nærmiljø som er opptatt av å skape gode levende lokalsamfunn.

PROGRAM
9.00 Velkommen v.varaordfører Helge Simonsen
9.10 Fra Frivillighetssentraler til nærmiljøsentraler v.statssekretær Berit Gjerløw, Kultur og Kirkedep.
9.40 Hvor er vi 10 år etter SAM?
SAMvirke mellom lokale og kommunale ressurser. v. Asle Moltumyr, Miljøverndep.
Regionalt Utviklingsarbeid v.plansjef Gunn Mona Ekornes, Østfold Fylkeskommune.
SAMspill i nærmiljøet Svinndal v.Jorunn Tinglum, daglig leder Bygdesentralen.
10.40 Pause
10.55 Kunstnerisk innslag
Visegruppa 1881 fra Halden
11.10 På sporet av lokal frivillighetspolitikk
v.Ina Kathrine Ruud, Kommunenes Sentralforbund
11.30 SAMarbeid om matkultur og stedsidentitet v.mesterkokk Brith Bakken
11.50 Lunsj
Beinstrekk på Folkestier
13.10 Lokale SAMarbeidsstrukturer offentlig-frivillig
Hvordan ivareta frivillig sektor
v.Åslaug Haga, leder Senterpartiet.
13.40 Frivillig tvang v.Åse Vigdis Festervoll, sosialantropolog,forsker.
14.20 Pause
14.30 SAMarbeidsavtale Folkehelseprogrammet i Østfold og Frivillighetssentralene i Østfold v.Arvid Vangberg, leder Folkehelseprogr.Østfold.
14.50 Oppsummering
15.15. Slutt

Ordets dirigent: Lasse Edelsteen

Påmelding ved henvendelse til Bygdesentralen Svinndal 69 28 63 16.
Frivilllighetssentralen i Halden har invitert med ordfører Per Kristian Dahl, Rådmann Per Egil Pedersen, Kommunalsjefene Anne Berit Mehammer Evensen og Frank Willy Larsen til konferansen i Svinndal. Vi ønsker også å invitere flere lokale politikere.
Med styret for Frivillighetssentralen og Visegruppa 1881, blir det felles busstransport fra Halden tidlig morgen den 21.9.
PS!, neste dag er vi gang med den årlige Tyttebærturen til samme sted.... så vil du "værra med så heng på".<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.