FLERE LEKSEHJELPERE SØKES!

Snart er det igjen tid for å koble elever og leksehjelpere. Gad ,(bildet) har fra januar, vært leksehjelper for ungdomsskole-elever. Nå håper vi at flere vil bruke litt tid på å være sammen med barn og unge i en trygg og trivelig leksehjelpsituasjon.

PÅ BARNESKOLENE
Som tidligere, starter vi med leksehjelpgrupper på barneskolene. Til skolene kommer en gruppe frivillige leksehjelpere og er sammen med elever fra 4-7.klasse.
Leksehjelperne har ulik bakgrunn og forskjellig alder. Det viktigste er at du har tid og lyst til å hjelpe.
En dag i uka, etter skoletid, foregår leksehjelpen og det er ikke nøedvendig at du kan stille hver uke. Vi håper å få med såpass mange at vi lage en form for turnus, der vi tar hensyn til hvor ofte de frivillige har anledning.

Det er mange elever som gleder seg til leksehjelp og positiv voksenkontakt. Ofte skal det ikke så mye til, før "det sitter", eller at en blir mer motivert og interessert. Det kan hjelpe godt med en tilhører, en som stiller noen kontrollspørsmål, en som viser interesse, bryr seg og har god tid.

Så hvis du kan avse et par timer, en gang i uken, eller en gang i måneden, hører vi svært gjerne fra deg. Vi håper å ha leksehjepgrupper på flere skoler i høst og på forskjellige ukedager (man/ons)  og i tidsrommet mellom 12.30 og 14.30)


LEKSER PÅ FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Leksehjelptilbudet for ungdomsskoleelevene vil i høst, foregå i frivillighetssentralens lokaler., hver tirsdag. Her vil det være voksne tilstede for å tilrettelettelegge for et enkelt måltid  fra ca 14.10, før leksehjelpen starter.
Er du en av de som tror det kan være hyggelig å være en voksen støttespiller for ungdomsskoleelevene i lekesehjelpsituasjonen hører vi veldig gjerne fra deg.

Vi stiller ingen krav til en bestemt bakgrunn eller kompetanse for å kunne være leksehjelper, men om du vet at du mestrer et og annet fagområde veldig godt, er det ingen ulempe - og om du trives blant unge mennesker er det fint. Til nå, har sammensetningen av leksehjelpere vært en fin "miks" som har utfyllt hverandre.'

Vi håper at det skal bli et utviklende godt tilbud, også i høst, med engasjerte elever og leksehjelpere, på frivillighetssentralen, tirsdager mellom 14 og 16.15.

p.s. Sjakkklubben inviterer til sjakkvelder også på Frivillighetssentralen tirsdager, fra den 28.august.
Vi håper å starte med leksehjelpen uken etter. Altså fra tirsdag 4.september.

Ta gjerne kontakt hvis du vil melde deg eller har spørsmål.
Velkommen!!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.