INFORMASJONSFILM

Arna Ødegaard og Unni Sjurseth forteller om seg selv i høstsola.

Placide Gnaly er også kledd for høsten under opptaket ute i bakgården.

Safi er proff og har alltid rød leppestift med. Ingvild er blid.....dette går så lett.

Trond er klar med kamera. Tålmodig og lyttende. Hele dagen.

Frivillige ved Halden frivilligsentral har "på nytt gått til filmen" i det det lages en informasjonsfilm som bygger på bildene fra reklamefilmen som ble tatt opp i Halden i februar og vist på TV2 og TVNorge i påsken.

KJAPPE BILDER
Reklamefilmen på 30 sekunder viste den nye logoen og skulle fungere som en "døråpner" inn til alle de over 300 frivilligsentralene rundt i landet.
Scenene i reklamefilmen viste ulike aktiviteter som foregår på en frivilligsentral og i regi av sentraler i mange lokalsamfunn, som stavgangkurs, linedance, agedans,sang musikk, leksehjelp, koordinering av frivillig innsats, samarbeid med lag, foreninger og det offentlige, etc.

KOMMENTARER
I går ble det lagt på kommentarer til reklamefilmens bilder og en del flere opptak som ble gjort på opptaksdagen i februar, slik at det blir en informasjonsfilm på til sammen cirka fire minutter. Filmen vil først og fremst være orientert om Halden frivilligsentral, men, som i reklamefilmen, vil mye av stoffet være en informasjonsfilm og frivilligsentraler generelt da man også kommer inn på origaniseringen, oppbyggingen av en sentral, den daglige virksomheten og tilknytningen til kulturdepartementet, som gjelder alle sentralene som mottar statsstøtte.

POSITIVE
I går var det opptak av både Safia Abdi, som selvsagt kommenterte integreringsarbeidet som gjøres, internasjonal kvinnegruppe og mere. Ann-Kristin Grødahl som både har samarbeidet med frivilligsentralen mens hun arbeidet på flyktningmottak i kommunen og har erfaring som frivillig leksehjelper ble også filmet i går. Hun er også nestleder i styret i frivilligsentralen og snakket også om styrets rolle når det gjelder sentralen. Placide Gnaly, mangeårig frivillig ildsjel når det gjelder dans og kultur fortalte i filmkamera om samarbeidet med den videregående skolen når det gjelder kulturfestivalen Bom Kræsj Bang. Placide, har sammen med andre, tatt initiativ og stått i spissen for Kulturkvelden Min og Din Verden, som er en spennende flerkulturell aften i teateret, med kulturinnslag fra "alle verdenshjørner" og hvor proffessjonelle og amatører samarbeider. Min og Din Verden involverer alt fra barn fra barneskolen til godt voksne.
Arna Ødegaard og Unni Sjurseth fortalte om deres engasjementer når det gjaldt frivilligsentralen. (og det er ikke lite). Her kom man også inn på det brede samarbeidet med lag og organisasjoner som også er en del av den frivillige sektoren i lokalsamfunnet.
Til slutt ble det gjort opptak av Frode Gundersen, som for andre året, ønsker velkommen til en ltt anderledes Julaften. i Halden.
Et tilbud om julefeiring på julaften for den som ønsker et hyggelig samvær med andre. Sammen med en annen frivillig ildsjel, Øyvind Malkenes ønsket de begge et samarbeid med Frivilligsentralen om en organisering av Julaften.
Han beskriver i filmen, dette samarbeidet og kommer også med en oppfordring om å fortsette satsningen på frivilligsentralene, da han har erfart at man lykkes spesielt godt med å inkludere grupper som ellers har få og dårlige muligheter for å inkluderes, oppnå sosiale relasjoner og  gis muligheter for meningsfylte liv

OPPTAK UTE OG INNE
Opptakene foregikk i tiden mellom 12 og 17 i går, mandag 19.oktober og siden det var så fint vær, ble de fleste av opptakene gjort utendørs.
Det blir meget spennende å se det endelige resultatet og det gleder vi oss svært til.
Takk til alle medvirkende, takk til Safia, Ann-Kristin, Placide, Arna, Unni og Frode og takk til alle (cirka 90 personer) som var med på opptaket til reklamefilmen i februar.
Takk også til Ingvild fra The Link og Trond, fotograf, som stokket om på andre planer denne dagen og bare kjørte fra Oslo til Halden og "kjørte på" hele dagen..............
Vi var et bra team, hele gjengen!
Dette blir bra!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.