SELVHJELPSGRUPPE STARTER NÅ

Det er snart oppstart for ny selvhjelpsgruppe i angstringen i Halden. Torsdag 15. november skal flere fra Halden delta på et åpent informasjonsmøte om angst og selvhjelp. Møtet arrangeres på Østsiden, Sellebakk, i samarbeid med frivillighetssentralen der og Angstringen i Fredrikstad. Felles avreise fra Halden. Ta kontakt hvis du vil sitte på!
Det vil være to igangsettere av den nye gruppen i Halden.

AR i Halden
Angstringen i Halden ble etablert i 2000 og har siden starten vært organisert av frivillige i samarbeid med daglig leder ved Frivillighetssentralen og angstringen Norge.
Aktiviteten har variert, fra flere grupper i gang samtidig, til kun generell informasjonsarbeid for Angstringen.
Det har imidlertid, regelmessig, vært henvendelser til Frivillighetssentralen for å få informasjon  om angstringen og henvendelser med spørsmål om det vil bli oppstart av gruppe i Halden.
Det har i det siste året, vært kun en gruppe som har vært aktiv og da antall deltakere i denne gruppen var svært få ble gruppen avviklet .

IGANGSETTERE
Nå er det nok deltakere til å igangsette en  ny gruppe og to erfarne igangsettere fra Angstringene i Askim og Fredrikstad vil være behjelpelig med å starte den nye gruppen i Halden.

PLASS TIL FLERE
Det er fortsatt plass til flere i gruppen som skal starte medio november måned.
Interesserte kan ta kontakt med Frivillighetssentralen.

Det gjelder også hvis du vil sitte på til det åpne møtet i Fredrikstad/Sellebakk, førstkommende torsdag. Møtet begynner kl 19.00 og vil vare i to timer.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.