NATTERAVN

Natteravnene i Halden inviterer flere frivillige til å være med ut og gå. Natteravnene i Halden er organisert som en gruppe gjennom frivilligsentralen.Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.

TA KONTAKT
Natteravnene i Halden har på starten av høstsesongen vært ute på fredagskvelder. Nå i oktober er det gjort en endring til lørdager, men den siste ravnehelgen i høst, 29. og 30. oktober vil ravnene være ute både fredag og lørdag.

Styringsgruppa for Natteravnene i Halden, bestemte på et møte i går, 18.oktober at den organiserte ravningen tar en pause etter den siste helgen i oktober.
Det vil i november bli igangsatt en prosess med å innhente informasjon fra  ulike instanser for en eventell omdefinering av målgruppe for ravningen og for steder for ravningen for 2011.

Det kan også bli aktuelt å organisere Natteravning en eller flere kvelder i desember. Dette vil i såfall avklares etter møtene i november og om det lykkes oss å få med flere aktive natteravnere.

Så oppfordringen er ganske enkel. Har DU lyst til å prøve deg som Natteravn. Ta kontakt med oss i dag!
<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.