LITT OM VÅRE ÅPNINGSTIDER

Minner om våre ordinære åpningstider.
Telefon og besøkstid på kontoret er Mandag til og med torsdag fra kl.10.00 -15.00

KLOKKA 10 - 15
I tidsrommet mellom kl 10 og 15 besvarer vi telefonhenvendelser på Frivillighetssentralen.
I samme tidsrom er (som oftest) også daglig leder tilstede, fra mandag til og med torsdag.

TELEFONVAKT
På Frivillighetssentralen har vi avtale med flere frivillige telefonvakter som  også kan være tilstede på enkelte timer/dager, etter behov.

ARBEIDSTID
Daglig leder for Frivillighetssentralen er ansatt i 100% stilling. Flere av hennes arbeidsoppgaver utføres også til andre tider enn telefon- og besøkstiden.
Dette gjelder foruten møtevirksomhet og samarbeid med ulike instanser, rapportering, planarbeid, administrative oppgaver og regnskap m.m.m.

TELEFONSVARER
Vi har telefonsvarer på tlf 69 17 64 82. Det kan godt være at vi er opptatt i en annen telefon i åpningstiden. (Vi kan også nås på tlf 69 17 48 36).
Bruk gjerne svarer og legg igjen beskjed eller et telefonnummer.

MANGE DØRER
Vi har dessverre erfart at noen har problemer med å finne fram til rett dør til oss, eller rettere sagt en ÅPEN dør.
Dette skyldes at vi har fire dører ( vi har også en femte, men den bruker vi meget sjelden).
Det er en dør fra Violgt, og en fra parkeringen/gårdsplassen Disse to dørene er mest i bruk til møter og aktiviteter på Frivillighetssentralen, både dag og kveldstid.
Vi har også fått en ny dør fra gårdsplassen, som er nærmest kontoret til daglig leder.
i tillegg har vi en dør fra Nils Ankers gate (vis a vis rørlegger Jørgensen).
Den døren er nærmest Prosjekt.kontoret og kontoret til telefon-vaktene.

IKKE ALLE ER ÅPNE SAMTIDIG
Det er av sikkerhetsgrunner vi ikke kan holde alle dører åpne samtidig. Er det aktiviteter og folk i stuene og på kjøkkenet er det åpent fra Violgt.
Er daglig leder alene på kontoret er det kun den nye døren fra gårdsplassen som er åpen.
På dager som Prosjekt-kontoret er bemannet vil døren fra Nils Ankers gate også være åpen.

VELDIG LETT
Altså, kommer du til EN stengt dør. Prøv en annen!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.