BLÅSTE I GANG MANGFOLDSÅRET I ØSTFOLD

En musiker som ikke kan lytte  og høre på andre er ubrukelig. Den musikeren som ikke kan lytte til seg selv er også ubrukelig.
Det handlet om å synliggjøre og styrke kulturelt mangfold i Østfold på  inspirasjonsseminaret  på Risum 1.november. På bildet sees Jørgen Lund Karlsen, talentfull saxofonist fra Fredrikstad.

KULTUR TILGJENGELIG FOR ALLE
Det offentlige kulturlivet er betalt av oss alle og SKAL være tilgjengelig for alle, slo Bente Møller fast, da hun møtte representanter fra kulturlivet i Østfold på idèdugnad og inspirasjonsseminar 1.november.
Seminaret, som ble holdt på Halden videregående skole, avdeling Risum, samlet nesten 40 personer, som alle på forskjellig måte er opptatt av kulturmangfold i Østfold.

STOR STÅHEI
Seminaret ble innledet ved den italienske klovnegruppen Colombaionis, som fremkalte latter  og engasjement hos publikum.
Tormod Gangfløt, Østfold fylkes kontaktperson for mangfoldsåret, mente at tittelen på forestillingen; Stor ståhei for ingenting, ikke hadde noe med mangfoldsåret 2008 å gjøre.
Sammen med Majken Jul Sørensen fra Østfold fylkeskommune og Wenche Erichsen, frivillighetssentralen i Halden,var Ganfløt initiavtaker til inspirasjonsseminaret, som foruten representanter fra flere innvandrerorganisasjoner også hadde med deltakere fra Fylkesbiblioteket, Østfoldmuseene, Østfold Teater, Galleri F 15 og Det Norske Blåseensemble, for å nevne noen.

KOSMOPOLITISK SAMFUNN
Etter klovnegruppen, holdt Bente Møller, koordinatoren for Mangfoldsåret 2008 et engasjerende foredrag.
Hun sa blant annet i sitt foredrag at de viktigste samtalene skjer der folk kommer sammen, konsertarenaer, idrettsstadion, i teateret, osv...
Hun oppfordret sterkt til at fylkeskontaktene må tenke det globale i det lokale og tenke over hvilke aktører som kan samarbeide.

STYRKE
Målet må være å styrke, synliggjøre og skape arenaer for samarbeid og samhandling. Mangfoldskoordinatoren trakk også fram frivillighetssentralene, som hun mente var gode eksempler på å få til samarbeid på kryss og tvers .

ÅPNE DØRER
Ida Fredriksen, fra Østfold teater holdt et engasjerende innlegg og avsluttet med at " Vi tenker på oss selv som åpne mennesker, men kanskje vi  likevel har mange stengte dører "....

UTVEKSLING
Gunn Mona Ekornes, direktør for Østfoldmuseene , ønsket å øke det kulturelle mangfoldet blant publikum. I sommer hadde Østfoldmuseet ansatt flere medarbeidere, fra blant annet Somalia, Kongo og andre nasjoner. Med disse ansettelsene oppnådde de også nye publkumsgrupper.
Nå ønsker de å åpne arenaene slik at innvandrere kan fortelle og vise sin kultur i museene.

UTVIDET ARBEIDSGRUPPE OG FLERE SAMLINGER
Gunn Mona Ekornes meldte seg til den lille arbeidsgruppen for mangfoldsåret i Østfold. Sammen med Ågot Solberg, fra Halden videregående skole, teller gruppen nå fem deltakere.
Mange hadde mye å snakke om. Det ble utvekslet både ideer og telefonnummer og mailadresser. Dessuten ble det bestemt å møtes igjen, neste gang på nyåret.

Dette lover bra for samspillet.

VEL BLÅST
Det Norske Blåseensemble avsluttet seminaret med vakre toner og en ung solist, tente gnisten på Risum, og det, hele fem måneder før bom-kræsj.bang lunta  skal tennes på ny til neste års kulturfest i Halden.
For et mangfoldsår det kommer til å bli.!

HEIA ØSTFOLD, applauderte Bente Møller, mangfoldskoordinatoren, før hun, etter fire timer seminar på Risum, fikk et lite "teaterhistorie" på tampen, med et lynkjapt besøk i Fredrikshald teater.

FLERKULT KULTURKVELD
Frivillighetssentralen planlegger en ny "Min og Din Verden" - en stolt, glad og mangfoldig kulturkveld, på Samfundet i april 08.Her vil det være  globale toner og dansetrinn i en lokal innpakning.
Placide og Wenche "trekker allerede i mange tråder"  Vil du være med og trekke sammen med oss, hører vi gjerne fra deg.<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.