MÅ SNAKKE SAMMEN

Safia Abdi inviterer til seminar på frivillighetssentralen i Halden der formålet er å komme i gang med dialogen i mangfoldsåret.

Safia Abdi er inititativtaker til et forståelse. og integreringsseminar som arrangeres på Frivillighetssentralen fredag 29.februar. Inviterte til seminaret er representanter fra flere kvinnegrupper/organisasjoner/internasjonalt nettverk i Halden og ansatte fra flere kommunale enheter i Halden kommune.

NYTT ORD
Integrering er et "nytt" ord, for både nordmenn og de som flytter til landet, med ny kultur og nye tradisjoner og miljøer, står det å lese i invitasjonen til seminaret.
Og videre; - det er nødvendig med gjensidig forståelse og kunnskap.
Kvinnenettverkene ønsker å bidra til bedre dialog, forståelse og tilrettelegging for alle grupper.

MØTE MED ORDFØRER
Safia Abdi hadde et møte med ordfører Per-Kristian Dahl, der også den daglig lederen av frivillighetssentralen var tilstede.På dette møtet ble seminaret drøftet og ordføreren ga uttrykk for at han støttet initativet og oppfordret samtidig initiativtakeren til å kontakte også utvalget for helse og sosial.
Etter et nytt møte med planleggingen av seminaret, med både Gerd.Berit Odberg (Kr.F), Linn Laupsa (SV) og Ellen Simensen (Ap) fra utvalgene helse og sosial og undervisning og oppvekst, var det tydelig at initiativet ble støttet og dermed var invitasjonen en realitet.

29.2. 10-15
Seminaret innledes med Marit Larsen, fra IMDI, Integrerings og mangfoldsdirektoratet.
Deretter vil seminardeltakerene får høre Safia Abdi  og hennes foredrag, En innvandrerkvinnes møte med Norge.
Etter lunsj vil seminaret fokusere på Hva som gjøres i Halden. Med innspill fra Voksenopplæringen og flere.
Deretter skal Kvinner fra gruppen "Inne i Østfold" og Internasjonalt kvinnenettverk i Halden holde innlegg.

Ved seminarets slutt og før oppsummeringen, vil det bli et kulturinnslag/sang ved Marius Rekstad.


De som inviterer er Arrangementsgruppa, som kommer fra Inne i Østfold, Halden Kulturråd, Frivillighetssentralen i Halden og Halden kommune.

GOD RESPONS
Det er frist for påmelding 27.2. og det  er allerede mange påmeldte, noe som selvsagt er veldig hyggelig.
Lokalene på Frivillighetssentralen er ikke spesielt store eller tilrettelagt for denne type arrangement, men i forberedelsene til seminaret, ble det vektlagt at lokalene likevel ble foretrukket, da mange innvandrerkvinner som deltar på internasjonalt kvinnenettverk her, er kjent med lokalene. Som det ble sagt; her det varmt, trygt og hyggelig.

Det vil likevel vurderes å flytte seminaret til et større lokale hvis påmeldingen skulle bli ekstra stor. Arrangementsgruppa vil i så fall kontakte alle påmeldte for nærmere informasjon.
Foreløpig ser alle fram til en spennende dag med Forståelse og Integrering som tema i Frivillighetssentralens lokaler i Violgt 14.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.