DIALOGMØTE

Dette er Gad Ndayiragije, student og arbeidssøkende, som er en av mange innledere på dialogmøte  om integrering gjennom arbeid, som arrangeres tirsdag 16.marspå Haldens Klub fra kl 18-21.

ARBEIDSMARKEDET I HALDEN
Hvordan er arbeidsmarkedet i Halden spør initiavtakerne til dialogmøte, som foruten Halden Frivilligsentral, er Østfold Fylkeskommune, NAV Halden, Halden Kommune, Høgskolen i Østfold og Flerkulturelt kontaktutvalg i Østfold.

Den flerkulturelle befolkningen, lokalpolitikere, næringslivet, ledere med personalansvar og representanter for organisasjonslivet i Halden oppfordres spesielt til å delta.

INGER-CHRISTIN TORP og flere
Leder av flerkulturelt kontaktutvalg og komiteleder i Østfold Fylkeskommune, Inger Christin Torp vil ønskervelkommen til dialogmøte og fra programmet vil det være korte innlegg om blant annet praksisplasser, veien inn på arbeidsmarkedet, norskopplæring, NAVs virkemidler, realkompetansevurdering, nettbverk og midlertidig ansettelse.

Per-Kristian Dahl, ordfører i Halden vil representere Halden kommune i et panel, som også består av Arve Neegaard fra høgskolen i Østfold, George Atayo, sivilingeniør og systemansvarlig i Nexans, Ann Rose Dahl rektor for voksenopplæringen vil også ha korte innlegg.

Andre innledere er: Abdiasis Ahmen Basawweyne, somalisk imam i Halden, Shadan Muhedin, privat næringsdrivende, Rosalie Aasmundsen, deltidsansatt på jakt etter heltid.
Astrid Nordstrand, leder av NAV, Halden, Trond Langvik, Halden videregåedne skole, Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene, Martin Glomsrød, bedriftsleder, Wenche Erichsen, Frivilligsentralen og altså Gad Ndayiragije.

STRUKTUR
For å strukturere samtalen og dialogen mellom deltakere og panelet ,vil førstelektor Beate Børresen og høgskolelektor Bo Malmhester styre dette. Målet er at dialogen skal munne ut i konkrete innspill til hvordan arbeid kan bidra til bedre integrering i Halden.

VELKOMMEN
Det er fri entrè og det blir enkel servering fra kl 17.30.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.