LOPPEMARKED

Bli med og støtt TV-aksjonen, NRK 23.oktober! Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennekser av miner og klasebomber. Millioner lever i frykt for å trå feil i sine egne nærområder.

Samira Abdullah og Faltun Hussein er ivrige med strikking under kvinnegruppas håndarbeidskveld 22.9.

Mary Sayar og Rosalie Aasmundsen fra kvinnegruppa ved Frivilligsentralen.

Internasjonal kvinnegruppe har tatt initiativ til et stort loppemarked lørdag 22. oktober 2011 kl. 11 - 16.
Stedet er frivilligsentralen i Violgata 14 og inntektene går til TV-aksjonen.

Kontakt Frivilligsentralen dersom du har lopper å gi bort. Loppene kan ikke være større enn att de får plass på et bord. Dvs at vi ikke har kapasitet til å hente kjøleskap, møbler o.l.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.