KURSET AVSLUTTET

Koordinator for Home Start familiekontakten i Halden, Eva Hovland (bildet) har avsluttet åtte kurskvelder med bare fornøyde deltakere.

I alt 10 frivillige har gjennomført det første kurset for Home Start i Halden.
Første kurskveld var en introduksjon av Home Start Familiekontakten. Statssekretær Rita Sletner holdt i tillegg et foredrag om "vårt sosiale ansvar".
På den andre kurskvelden foredro psykolog ved Familievernkontoret i Halden, Siv Johanson, om mennesker i krise.
På den tredje kurskvelden var det besøk fra Home Start i Askim, ved Anne Karin Hansson, som snakket om familiekontaktens forpliktelser, grenser og støtte.
Den fjerde kurskvelden var det besøk fra Asker, der tema var verdier, holdninger og kommunikasjon.
Deretter, på den femte kurskvelden, var det folk fra Halden Helsestasjon; der Else Marie Lie snakket om barn og unges utvikling. Her var også intensivsykepleier Anita Gjessing som viste førstehjelp.
På den sjette kurskvelden var det besøk av Mona Bråten fra Evas Krisesenter.
På den nest siste kurskvelden var det besøk av nasjonal koordinator for Home Start Norge, Wenche Isachsen og prosjektleder i Home Start, Wenche Øyen, som foredro om Home Start Familiekontakten nasjonalt og internasjonalt og generelt om familieliv, foreldre, barn og taushetsplikt.
Den siste og åttende samlingen var det avslutning og evaluering. Den viste at deltakerne var meget fornøyd med kurset.

Av de 10 som fullførte forberedelseskurset er det nå sju som allerede er ute som familiekontakter.

I går, tirsdag 22. november, fikk Home Start Familiekontakten i Halden, midler fra Helse og Rehabilitering gjennom Ekstra-trekningen, penger til drift for neste år.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.