TUREN TIL BRATTØYA

Her nytes utsikten fra sørsiden av Brattøya

Utsikt sørover Iddefjorden

En pust i bakken!

Fra v. John Edquist, kjentmann på turen, og Ivar Lund studerer GPS'en

Her har ei svær gran gått i bakken, ei såkalt rotvelte!

Av de to øyene rett utenfor Halden sentrum, Sauøya og Brattøya, er sistnevnte den de færreste har vært på, selv folk som har bodd hele sitt liv i Halden har aldri vært her.

Fredag 19. juni 2009 arrangerte Halden Frivilligsentral tur til Brattøya og 27 mennesker ble fraktet over fra Mølen til Brattøya med Jahn Harboe som skipper og med John Edquist som kjentmann.
Som navnet antyder er øya bratt langs kanten, men kommer du opp de 70 meterne fra sjøen, er øya overraskende flat på toppen, med et terreng som er fint å gå i og med en vegetasjon som ligner Haldenmarka forøvrig. Her kommer du høyt og har en flott utsikt både sørover Iddefjorden og vestover mot Svinsund og Hvalerøyene.
Brattøya tilhørte opprinnelig Rød herregård og mange fornemme gjester på Rød tok turen over for å gå på harejakt. På øya var det tidligere kun en husmannsplass under Rød, Bratøien, på den siden som vender mot gården. Ved folketellingen i 1900 bodde det seks mennesker på plassen, men i dag er det bare grunnmuren igjen av hustomta. Rød herregård solgte øya på 1950-tallet til Halden kommune, som senere gjorde øya om til et naturreservat.
Selv om det fortsatt finnes hare her drives det ikke jakt lenger, men øya brukes brukes til trening av unge harehunder. Som John Edquist sa, her kan vi alltid finne igjen hundene!
Det var en fornøyd gjeng haldensere som hadde opplevd et nytt sted, rett utenfor stuedøra. Takk til John og Jahn.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.