TUR-SUKSESS

Den første fredagsturen i år gikk fra Frivillighetssentralen til Damhaugen. Med på turen var Egil Thorgersen (med caps og et papir i hånden, på bildet) som fortalte mange historier om livet på Damhuagen i gamle dager.

TURENS LENGDE?
Det vil i løpet av kort tid bli kunngjort hvor langt de første turdeltakerne og "trimmerne" gikk.
Vi vil selvsagt i "skritt-tellernes ånd" kunne fortelle eksakt hvor lang hver fredagstur er, målt i antall skritt og kilometer. Til å hjelpe oss med dette er avanserte skritt-tellere, som Frivillighetssentralen skal ta i bruk om kort tid.

Turene skal, ikke bare være for fornøyelsen og lokalhistorienes del, også inneholde en trimdel, med muligheter for å få opp motivasjonen for å gå, med utfordringer som motbakker, trapper og gange i raskt tempo.

MINST 14 DAGER
For å få med alt som er spennende å se på Damhaugen, kreves minst en runde på cirka 14 dager, ifølge Egil Thorgersen.
Ingen i vårt turfølge på 23 personer hadde anledning til en 14-dagers rusletur på Damhaugen. Så det måtte bli en kortere versjon.

MELK OG SPRIT
På Damhaugen, fortalte Egil, fantes det i begynnelsen av forrige århundre, et eget musikkorps. Der var også Egil med, men først måtte han bestå testen.
Det var å gå langs en krittstrek for å bevise at han var edru nok.
"Alle" gutta på Damhaugen måtte spille i korpset. Krittstrek-testen ble dessuten arrangert på tirsdager, da det nok ville bli mange som ikke ville bestå hvis den ble gjennomført "på freda`n".

KAKEN
Freda`n var det lønningsdag på Kaken klokka 13.00!
På Damhaugen, som var et arbeiderstrøk, jobbet mange på Kaken.
Her var det på begynnelsen av forrige århundre kaffebrenneri, flere bakerier, meieriutsalg og brennevinsutsalg.

Her passet folk på hverandre og gutta (Egil og hans kamerater) holdt til i "Røværborgen", der de speidet på "fiendene" fra Tistedal. De som kom blant annet for å rappe byjentene ...

MANGE HISTORIER
Turen gikk via Svenskegata, inn i Garvergata og Damahauggata. Her fikk vi også se bilder fra huset på hjørnet som var fest-pyntet ved kongebesøket i 1909. Da var Damhauggata byens myldrende hovedgate, med skomakere, stor kolonialforretning, melkeutsalg, kaffebrenneri, brennevinsutsalg, bakerier og ikke minst en fiskeforretning, der de solgte fiskeboller for 10 øre!

Dessuten har det alltid vært begravelsesbyrå på Damhuagen. I gamle dager også transportbyrå for kister.

HØYESTE TRE
Dessuten sto visstnok byens høyeste tre på Damhaugen. Et "musetre" i følge Egil, det vil si en lønn som det sies ga hele 72 favner ved!

BANK
Kolonialforretningen fungerte også som bank. Alle handla på bok. I kolonialforretningen ga de kreditt og lån. Alle betalte tilbake fredager etter klokka 13.
Egil viste fotografier av det høyeste treet, av kolonialforretningen osv.

FIKK BRANNBIL
Vi fikk høre historien om kameraten til Egil som i barndommen hadde fått brannbil og ville teste den hjemme.... Dermed ble en hel annen etasje i et hus brannskadd.

KU OG SAUER
Vi fikk se huset der en familie hadde ei ku som de hver dag tok med til beite på Michelet-jordet. I nabohuset var det sauer.
Vi fikk også høre historien om Agnes som solgte epler fra en luke i husveggen.

GIKK OG GIKK
Vi gikk og gikk, men ikke så fort, for det var så mye interessant å se og så mange historier å høre.
Vi gikk opp alle trappene til "Pynten". Det bratte henget ble i Egils guttedager kalt "Livsfare". Vi kom opp Oskleiva og studerte bilder av Utsiktstårnet på Månefjellet. Vi gikk i "Sanderpranga" og hørte historier om menneskene som bodde i alle husene. Vi fikk også se bryggerhuset og grisehuset der "røvær-gjengen" (Egil og hans barndomskamerater) fant på mye gøy....
Og bak et lite vindu med blå gardiner ble Egil Thorgersen født.

FORNØYD
Blant turdeltakerne var det mange med stor lokalkunnskap og mange som aldri hadde vært rundt på Damhaugen, selv om de hadde bodd i Halden hele livet.
Det var også med noen innflyttere som syntes dette var en fin måte å bli kjent i sin egen by.

En hadde løpt mye rundt i gatene på Damhaugen i barndommen da de var på besøk hos besteforeldrene.
En kunne fortelle at hennes oldefar hadde bodd i et av de gamle husene.

NY TUR
Allerede neste uke arrangerer vi en ny tur til Damhaugen.
Da vil turen gå høyere opp og vi vil blant annet bevege oss helt inn til Månefjellet - der vi kanskje blir overraska av "røværgjengen" til Egil.
Den sjansen tar vi!

VELKOMMEN til ny tur FREDAG 9. FEBRUAR.
Vi går fra Frivillighetssentralen kl. 11.00.

Ta gjerne med litt nistemat!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.