KARI ER NY I STYRET

Kari Megrund har kommet inn i styret, sammen med flere som har vært med i mange år.

Fra venstre; Nils Vattekar, Kari Megrund, Reidun Ingerø, Erling Gûnther. Bak fra venstre; Reidun Hartviksen, Tordis Hammervoll og Bjørn Ramstad.

Kari Megrund, som er fra Human-Etisk Forbund er nyvalgt som vararepresentant i styret for Halden Frivilligsentral. Hun ble valgt på årsmøtet 28.april, der mange frivillige var til stede og til sammen åtte foreninger og organisasjoner var representert. Kjell Jensen, også fra samme forbund, tok ikke gjenvalg, etter å ha vært med i styret fra 2002. Nils Vattekar ble gjenvalgt som leder.

Valgkomiteen hadde enkel jobb
Valgkomiteen for dette året har bestått av Tordis Hammervoll,(Lions), Leif Johannessen (frivilg), Bjørn Ramstad (Politiets Pensjonistlag) og Reidun Hartviksen (frivillig)
Foruten å ta gjenvalg som valgkomite alle sammen, hadde de satset på et etablert styre, ved å innstille samtlige styrerepresentanter som har vært med en god stund, og som alle tok gjenvalg, for to nye år. Terese Engedahl, går fra vara, til styrerepresentant, også for to år.

Styret i Halden Frivilligsentral 2011/2012 består av følgende representanter; Nils Vattekar, leder (Fredriksten Rotary), Ann-Kristin Grødahl (Frivillig), Reidun Ingerø (Fagforbundets Pensjonistgruppe) Terese Engerdahl (frivillig), Erling Gûnther (Tempelridderordenen Gyldenløve). Vara; Placide Gnaly (Frivillig), Tor Hveding (Kiwanis), Kari Megrund(Human-Etisk Forbund).

På rim...
Styremøtet behandlet årsrapporten, som ble lagt fram som "billedbok", årsregnskap og årets budsjett og det hele ble godkjent. Regnskapet er i balanse og utsiktene til en fortsatt aktiv og spennende utvikling er gode.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.