MANGE NYE PÅ KVINNEKVELD

Mange kom til kvinnekvelden 4. juni

Birgit Lindahl, til venstre og Tone Skråning fra Venstre i Halden, var begge tilstede på kvinnekvelden

De kommer fra Aserbadsjan, Kosovo, Iran, Irak, Vietnam, Sverige og Norge. Felles for kvinnene, som samles en gang hver måned i Frivillighetssentralens lokaler, er at de nå bor og lever livene sine i Halden. Derfor vil internasjonal kvinnegruppe gjøre noe for hverandre og bruke kveldene til å bli bedre kjent.

EN KVELD PR MÅNED
Gruppa som har vært sammen en kveld pr måned fra januar i år, fikk besøk av mange nye kvinner da internasjonal kvinnegruppe var samlet mandag 4. juni.
Vi hadde invitert flyktningkoordinatoren i Halden kommune for å høre om kommunens strategi og planer, men grunnet sykdom, steppet Cardo Sleyman inn på meget kort varsel og ga en orientering fra den tiden han har jobbet med flyktninger i kommunen. Han har nå andre oppgaver i kommunen, men kunne fortelle mye fra den tiden (i 1994-95) da det var mer tilrettelagt integreringsarbeid i Halden.
I dag er det lite, eller ingen tilrettelegging.

Cardo Sleyman, som selv snakker kurdisk, tysk, engelsk, norsk og behersker arabisk og persisk, har i en årrekke arbeidet med integreringssprøsmål.
Han fortalte at det er politikerne i Halden kommune som bestemmer om kommunen skal bosette flyktninger. På begynnelsen av 1990-tallet var det vedtak om å bosette 20 flyktninger i Halden hvert år, men dette ble stoppet etter et politisk vedtak i 1995, men det ble gjort et unntak i 2004, da asylmottaket ble nedlagt og kommunen vedtok bosetting av 20 dette året.

JOBB-UTDANNING-VENNER
Ifølge Cardo Sleyman er jobb, utdanning og venner meget viktig for vellykket integrering. Det må derfor satses mye på disse områdene og spesielt for kvinner.

MØTEPLASSER
Møteplasser er også viktig. Flere som bodde i Halden for 10-15 år siden savner de samlingsstedene som fantes tidligere, den gangen kommunen med hele fire ansatte på kulturavdelingen la til rette for møteplasser.

FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Det ble også pekt på at Frivillighetssentralen har vært og er en pådriver for viktige og naturlige møteplasser, også til beste for integreringsarbeid, men det ble stillt spørsmål ved rekrutteringen til Frivillighetssentralen. Er den god nok?
Treffer man de man ønsker å treffe?
Hva med innvandrere, flyktninger som har et netttverk? Hvordan rekruttere flere fra disse miljøene og la de være sterke pådrivere?

NYE PLANER
De "foretakssomme" kvinnene ble til slutt enige om å følge opp et konkret forslag til kvinnekveldprogram for høsten. Nemlig å invitere representanter fra forskjellige land som er bosatt i Halden, om å arrangere en inkluderende kulturkveld på Frivillighetssentralen, hvor det enkelte lands arrangementskomite står fritt med hensyn til kveldens program og innhold.

KOSOVO FØRST
Vi tok utgangspunkt i Cardo Sleymans informasjon  om antall bosatte fra de ulike landene og Fatmire fra Kosovo tok på seg oppgaven om å samle familie og venner for å planlegge den første kvelden etter ferien.
Neste kveld blir mandag 3. september og vi fortsetter som før, med en samling den første mandagen hver måned.

I oktober blir det full fokus på Somalia og kurdere bosatt i Halden vil fokusere på sine hjemland, Iran, Irak og Syria den første mandagen i november.

DEN 1. NOVEMBER
Gruppa vil dessuten være aktive i forhold til en felles kulturkeld som arrangeres i Halden 1.november, i forbindelse med at koordinator for Mangfoldsåret 2008; Bente Guro Møller, vil komme til Halden denne kvelden.
Dette vil være et arrangement som  mange flere  aktører vil samarbeide om.

STØTTE FRA IMDI FOR 2007
Vår internasjonale kvinnegruppe var også meget fornøyd med at Frivillighetssentralen denne dagen hadde fått tilsagnsbrev fra Østfold fylkeskommune om tilskudd til tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhnadling i lokalsamfunnet.
Tilsagnsbrevet, som kom samme dagen som gruppa møttes, var svar på søknad vi sendte i mars. I brevet står det at IMDI (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) i samråd med Østfold fylkeskommune, etter en samlet vrudering, og i henhold til kriterier for tilskudd, har kommet frem til at Frivillighetssentralen gis tilskudd på kr 10.000 til internasjonal kvinnegruppe.

Det er også nevnt i brevet at dersom vi holder åpne arrangmenter i løpet av året, så vil Østfold fylkeskommune gjerne inviteres til å delta.

Det betyr at vår gruppe veldig gjerne inviterer Østfold fylkeskommune til Selbakk 14. juni, i forbindelse med at "vår" gruppe skal underholde der med vuggeviser på forskjellige språk. Vi er invitert av Østsiden frivillighetssentral i Fredriksatad som også har en flerkulturell kvinnegruppe. Gruppene i Fredrikstad og Halden har vært sammen flere ganger, på felles strikketreff og sist, i mars , var gruppen fra Fredrikstad og gjestet vår flerkulturelle kulturkveld på Samfundet i Halden.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.