GODT BESØKT FOREDRAG

Ole Sigvart Lunnan, (bildet) psykolog ved Folloklinikken holdt foredrag på Frivillighetssentralen mandag kveld.

FORKLAR MINDRE
Snakk mindre, forklar mindre og delta mer aktivt sammen med barna, var Ole Sigvart Lunnans oppfordring for å oppnå barnas tillit.
Ole Sigvart Lunnan, som arbeider i et nettverksteam ved BUP i Ski foreleste om metoder i familie-og nettverksterapi, om å nå klienter med mange belastninger og om familie og nettverk.

BARNS NETTVERK MER ENN NÆR FAMILIE
Det er ikke alltid at barn/unge og foreldre "matcher". Da er det godt for familien å ha et godt fungerende nettverk. Det er viktig å ha "en eller annen" som bryr seg om akkurat deg, en slektning, venn, en nabo, etc.
Foreldres familie og nettverk er viktig som helsebringende faktor for barna.

PAUSER ER BRA FOR FAMILIER
Det å ha noen å ringe til når man trenger barnevakt og få muligheter til mangfoldige bekreftelser er viktig for å støtte barna og familiene.
Et svakt nettverk kan være en belastning over lang tid. Belastninger kan ofte forsterke hverandre og konstante faktorer er størst belastende. Lunnan var også opptatt av om hjelpeapparatet i for stor grad var opptatt av enkeltstående dramatiske hendelser og mindre opptatt av en  "usynlig" konstant belastning, som et svakt nettverk.

VANSKELIG Å NÅ FRAM
For familier med mange konstante belastninger er det også vanskelig å nå fram til hjelpeapparatet.
Lunnan fortalte fra sitt fagfelt, som psykolog, men stilte kritiske spørsmål om hvorvidt fagmiljøet han selv representerte var tryggest på sine kontorer (og ventet på at klientene tok kontakt) framfor å jobbe mer oppsøkende,  og hjelpe familiene med positivt samvær.
Han roste barnevernet som han mente hadde utviklet stor kompetanse innen dette feltet, der de jobbet konkret med aktivisering av barn/unge og fulgte opp i hjemmet.

VISER MED LEO FRA KJØLLEFJORD
-Vi går inn i en tid hvor det er hardt og være gris - var et av flere utsagn fra Leo Leonardsen som med gitar og sang bidro før foredraget og i pausen.
Viser om svigermødre, røtter, snegler og Berits sang fremkalte både smil og latter hos de trettiseks som var tilstede denne kvelden.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.