INTERNASJONAL KVINNEGRUPPE IGANG

Med gule lapper og tusj ble det "designet" planer for kvinnegruppas samlinger utover våren. Her er noen av de som var tilstede første kvelden. Gruppa ønsker flere velkommen neste gang, mandag 26. februar!

HVA VIL VI?
Alle var enige om at tiden "gikk så altfor fort" den første kvelden.
12 kvinner var tilstede og en av disse hadde kun bodd 3 måneder i Halden mens andre hadde 23 års erfaring med å bo i Halden.
Var noen fra Halden, oppvokst her?
Nei, det var ingen.
Kvinnene som var tilstede var fra Vietnam, Filippinene, Iran, Irak, India, Sauda, Vesterålen og Oslo.

Praten gikk lett rundt bordet, kurdisk mat ble servert og ideer og planer for de neste samlingene ble diskutert.
Det vil bli både dansing, synging og foredrag en mandagskveld hver måned fremover.

En sak som flere av kvinnene var opptatt av var tema om - Hva kvinner kan gjøre for å bidra til åpenhet rundt "ungdomsproblemer" i Halden. Det er viktig at foreldrene engasjerer seg og blir kjent med andre foreldre, sa en.
Det er også viktig å vise omtanke for hverandre i samfunnet, mente flere. Vi må bry oss og vise at vi er tilstede, ble det også sagt.

Er du ny i Halden, så kom til oss i vår  internasjonale kvinnegruppe, var kveldens oppfordring.
I kvinnegruppa er det forventninger om at alle skal lære av hverandre.
at kvinnene skal bli bedre kjent.
At kvinnene skal føle seg trygge.
At alle skal snakke med hverandre og lære hverandres kulturer å kjenne.
Flere har også forventninger til å lære mer om andres mat-tradisjoner.

KONKRETE PLANER
Det ble laget flere konkrete planer for kvinnegruppa videre. På neste samling skal det serveres vietnamesisk mat. Dessuten skal alle skal ha med musikk det kan danses til.
En ungdomsgruppe inviteres til en liten danse-opptreden.
En gitarist og en pianist skal inviteres (til en annen kveld)  for et "helt spesielt formål" og ideen om å invitere en foredragsholder med tanke på "kulturelt mangfold og lokale utfordringer" ble også foreslått.

Det kan også bli film-opplevelser og badeturer og helt sikkert er det at den internasjonale gruppa i Halden får besøk av en tilsvarende gruppe i Fredrikstad og at vi skal reise på besøk til Fredrikstad i juni.

Det er også lagt flere planer og kommer du neste gang - kan du også bli endel av fellesskapet.

BIBLIOTEK-BESØK
På den første kvelden fikk gruppa besøk av Elizabeth Arendt, som fortalte om bibliotekets virksomhet og viste flere bøker og cdèr og filmer på mange ulike språk. Hun fortalte også om det nye samarbeidet mellom Frivillighetssentralen og Biblioteket - leseombudsordningen.

KOM OG BLI MED I DEN INTERNASJONALE KVINNEGRUPPA!
Hilsen Zarah, Sohila, Shukria, Margrethe, Brit-Karin, Susann, Anh, Ester, Josephine og Anne-Lise.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.