VIKTIG Å SNAKKE SAMMEN

Fra venstre Olav Kolstad, Eivind Hellkås Kolstad og Andreas Hellkås Kolstad

Familien Hellkås Kolstad opplevde i sommer, at en kjær sønn og bror, Magnus Hellkås Kolstad, valgte å gjøre slutt på livet 19.juni. Selvmord er et samfunnsproblem og berører flere enn vi tror uttaler Lillian Erichsen, generalsekretær i organisasjonen for etterlatte etter selvmord LEVE.Hun kommer til Halden 6.september, da LEVE i Østfold og Frivilligsentralen arrangerer et åpent møte hvor også Siv Langøy bidrar med tekst og toner.

GAVE TIL OMSORG
Magnus Hellkås Kolstad var selv en omsorgsfull person og  var opptatt av å gi hjelp til medmennesker med problemer.
I forbindelse med hans begravelse ytret familien et ønske om at en gave til Frivilligsentralen i Halden var like kjært som blomster. Dette var foranledningen til kontakten med familien som i sin sorg, også så framover og snakket åpent om verdifulle gode minner og om verdien av at lokalsamfunn arbeider målrettet med forebyggende aktiviteter.

ÅPENT MØTE 6.SEPTEMBER KL 18.00
Lillian Erichsen, generalsekretær i organisasjonen LEVE kommer til Halden, Violgt 14- Tittelen på hennes foredrag vil være  "Å klare å leve livet".

Lillian Erichsen har i et intervju med ABC nyheter tidligere i år uttalt at over 500 mennesker tar livet sitt i Norge hvert år. Det er dobbelt så mange mange som årlig dør i trafikken.
For hver person som tar livet sitt, sitter noen igjen i en fortvilet situasjon. Selvmord berører mange flere enn vi tror.Hvis vi regner minimum ti pårørende per selvmord - og det er et veldig forsiktig estimat - så er det altså tusenvis av mennesker som blir berørt av denne traumatiske problematikken hvert år.

Å dele erfaringer
LEVE er en organisasjon for etterlatte ved selvmord. En av grunntankene er at de som opplever å miste noen på denne måten, skal få snakke med andre som har opplev det samme. Forskning viser at hvis du og jeg har opplevd det samme så lytter vi til hverandres erfaringer på annen måte, enni en samtale mellom en profesjonell og en klient.
Veldig mange trenger begge deler, disse samtalene er et supplement til den professjonelle hjelpen, forklarer Erichsen i intervjet med abcnyheter.

Må ikke være tabu
Selmord er fremdeles tabubelagt i 2010, mener Lillian Erichsen. LEVE arbeider for at skal bli like enkelt å si at ens kjære er borte på grunn av selvmord, som å si at ens kjære er borte på grunn av en ulykke eller sykdom, sier hun.
Selv om organisasjonen hvoedsakelig er en organisasjon for etterlatte, ser generalsekretæren det som en viktig del av arbeidet å ha fokus på forebygging. Det er altfor mange som tar sitt eget liv, selv i Norge, som stadig kåres til beste land å bo i.
Vi må derfor jobbe helsefremmende og forebyggende mener Lillian Erichsen som kan høres på Frivilligsentralen i Halden mandag 6.september.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.