JULEAVSLUTNING PÅ KARRESTAD

Claus Jonassen, frivillig, (bildet) holdt en fin tale for cirka 50 fremmøte på Karrestad eldresenter demensavdelingene, da beboere, pårørende, frivillige og ansatte  kom sammen sammen til førjulsfest i uken som var.

BESØKSGRUPPE FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Claus, som er med i besøksgruppen på Karrestad, sa i sin tale at gruppen har hatt et interessant år med en forandring i gammel rutine ved at Huskestua har kommet inn i programmet. Annenhver gang har frivillig-gruppen tatt med noen beboere til huskestua for kunne prate litt ekstra om "alt og ingenting", men spesielt om gamle dager ut fra hver enkelt beboers ståsted. - I huskestua har vi drukket kaffe sammen og hatt det så hyggelig at tiden har fløyet fra oss.
Det har vært et spennende prosjekt og hele gruppen med frivillige håper at besøksgruppen fortsetter også neste år.

VAFLER PÅ AVDELINGEN
De andre ukene har gruppen vært på avdelingen med kaffe og vafler, som tidligere år. Dette har også vært svært givende for oss, siden vi etterhvert blir kjent med de fleste beboerne og med det følger avdelingens liv på en egen måte, fortsatte Claus i talen på juleavslutningen.
Han avsluttet med å takke alle som arbeider på avdelingen for et godt samarbeid, nevnte også hyggelige møter med pårørende og presenterte gruppen med frivillige fra Frivillighetssentralen som er med. Disse er foruten Claus Jonassen, Anne Lise Malmbekk, lita Engebretsen, Gerd Fagerhøi. Reserver; Liv Stenrød, Oddny Brudvik, Alfhild og Kjell Jensen.

MUSIKKEN
Tor Hveding, den alltid smilende og opplagte på trekkspill, fikk en blomst for sin innsats og så ble alle ønsket velkommen til bords!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.