LEKSEHJELP PÅ LÅBY SKOLE

På nyåret stiller ni frivillige opp som leksehjelpere på Låby skole for 4-7 trinn
Avdelingsleder Stig Fagerås (bildet) har sendt brev med hjem til elevene og bedt om at interesserte melder seg denne uken.

TILBUD PÅ SKOLEN
Tildudet om leksehjelp for elevene på skolen er et samarbid mellom Låby skole og Frivillighetssentralen. Leksehjelpen blir organisert ved at tre til fire frivillige kommer til skolen to timer hver onsdag og møter elevgruppen. Leksegruppen kan disponere flere rom, samt bibliotek. Gruppen skal etter planen starte 11 januar.

FRIVILLIGE MED ERFARING
De frivillige er voksne mennesker som har variert yrkesbakgrunn og flere har også undervist tidligere. Det viktigste er likevel at de stiller opp med tid og lyst til å gjøre en innsats for en elevgruppe som har behov for denne hjelpen.

MØTE PÅ SKOLEN
Leksehjelperne og daglig leder ved Frivillighetssentralen  var på "leksebefaring" på skolen og ble møtt av avdelingsleder (rektor) Stig Fagerås som viste rundt blant pulter, elevkasser og bibliotek.
Skolen er ikke organisert med tradisjonelle klasser, men trinn som fungerer i større og mindre grupper og med tre lærere på hver gruppe.
Elevgruppen på skolen er stor og antallet elever vil øke de nærmeste årene.
Mange elever har tilrettelagt undervisning og antall ansatte er derfor noe høyere enn andre skoler.

STORT BEHOV
Ved Låby skole har det vært uttrykt et ønske i lang tid om å få organisert et leksehjelp-tilbud.
Det er ennå for tidlig å si noe om responsen på tilbudet. Frivillighetssentralen har tidligere samarbeidet med Os barneskole og Asylmottaket om leksehjelp.
I tillegg har enkelt-elever fra Ungdomstrinnet og videregående fått leksehjelp-tilbud av frivillige.

FLERE LEKSEHJELPERE - MELD DERE NÅ!
Vi har også i år blitt kontaktet av både barneskolen og ungdomsskolen i sentrum, som etterspør et lekshjelp-tilbud for elever.
Vi ønsker derfor å komme i kontakt med flere interesserte frivillige som kan komme til Frivillighetssentralen som leksehjelpere mandager mellom 13 og 16.00.

SAMARBEID MED FLERE
Leksehjelptilbudet kan være et samarbeid mellom flere aktører og Frivillighetssentralen vil derfor på nyåret ta kontakt til et samarbeidsmøte med flere angående dette.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.