INSPIRERENDE MØTE OM HOME START-FAMILIEKONTAKTEN

Nasjonal koordinator Wenche H.Isachsen fortalte om Home Start familiekontakten til representanter fra  flere frivillige lag og helsestasjonen.

Det er idag 15 avdelinger med Home Start-Familiekontakten i Norge. I Østfold er det Home-Start avdelinger i Fredrikstad og Askim. Den frivillige innsatsen gis som støtte til barnefamilier der dette er et behov som et tillegg til lovpålagte tjenester.
Frivillighetssentralen i Halden ser klart behovet for at denne type frivillig innsats bør koordineres og har derfor tatt initiativ til dette første informasjonsmøtet.
Representanter fra helsestasjonen og flere frivillige lag var tilstede på møtet og det vil senere  bli innkalt til et nytt møte med tanke på et samarbeid om opprettelse av Home-Start avdeling i Halden.
Wenche Erichsen

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.