LESEOMBUD

Halden bibliotek og Frivillighetssentralen samarbeider om Boka Hjem tjenesten og leseombudsordningen. Som leseombud kommer du til en gruppe på institusjon som vil bli lest for eller kommer hjem til en som ønsker denne tjenesten. Det er også igangsatt leseombud for grupper som kommer til frivillighetssentralen. For eksempel minoritetsspråklige.

MENINGSFYLLT
Som leseombud får man møte alle slags mennesker med ulike interesser og behov. Gjennom Frivillighetssentralen og biblioteket blir tilbudet formidlet og den eller de som vil bli lest for og leseombudet blir koblet.

Det er i dag igangsatt leseombud på Halden sykehjem, med Egil Amundsen og Ina van Leuven. Margareth Hauge leser på dagavdelingen på Karrestad. Torbjørn Jørgensen leser på Bergheim og Arnhild Frengstad leser for beboere på Vaterland og Hagegata Omsorgsboliger.
Camilla Sivesind leser for en privat og Kari Eng og Izolda Sohisvili leser på språkgruppe for innvandrerkvinner.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.