IOGT SPØR; HVA KAN VI GJØRE SAMMEN?

Odd Kjell Ingvaldsen fra Haugesund var i Halden og inviterte til et første samarbeidsmøte med tanke på å samle ressursene lokalt for å gå sammen om et fellesprosjekt.

Lokale ressurser
Til stede på det første informasjonsmøtet, som ble arrangert på Frivilligsentralen, 26.april var; Helge Kolstad og flere representanter fra IOGT i Østfold, sammen med representanter fra Frelsesarmeen, Røde Kors, Halden Kristne Senter, Alfa- Omega Kontaktsenter, Salen, Det grønne Huset, Rio og Frivilligsentralen.
At det er viktig å snakke sammen, var alle enige om. Om det er mulig med et felles prosjekt i Halden, kan tenkes. Å sitte på hver sin tue, gangner lite. Å vite mer om hverandre er bra.
Alle 16 som var til stede på det første møtet var enige om å komme sammen igjen og det vil da være IOGT, som tar initiativ til dette.
IOGT har etablert Son-sentre flere steder. Prosjektet sammen om nøden, er et resultat at organisasjonen ser at det fremdeles er store udekkede behov på rusfronten. De ønsker derfor å bli mange som trekker sammen for å gi et bedre og bredere tilbud til flere og flere som faller utenfor.
Mange steder er det noen som ser - og som gjør noe for å hjelpe. Noen steder er det slik at flere ser det samme og setter i verk sine tiltak der nøden synes tydeligst. Resultatet blir gjerne et stort tilbud til enkelte og ingenting til andre.
I sammen arbeides det først og fremst med de av våre medmennesker som sliter hardest med rusmisbruk, men det fokuseres også på forebygging, opplæring, motivering og bevisstgjøring.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.