SORG OG OMSORG MED TEMAMØTE

Kari Sol Tveter er koordinator for Sorg&omsorg

Kari Sol Tveter, bildet, er koordinator i Sorg & Omsorg i Halden. 7. februar kl.18.00 invitereres det til et temamøte med enkelt program. Det er sendt invitasjoner til de som i løpet av det siste halve året har mistet en av sine kjære.

SAMVÆR MED KVELDSMAT
I brevet som er sendt ut til temamøte den 7.februar står det at - Du får denne invitasjonen fordi du har mistet en av dine kjære og vi som inviterer er Sorg og Omsorg i Halden.
Sorg og omsorg vil på møtet gi en kort orientering om sorggrupper.
Det serveres et kveldsmåltid, med rundstykker, pålegg, te og kaffe og det vil bli underholdning med barnesang og piano.
De som samarbeider lokalt om Sorg og Omsorg i Halden er; Sanitetsforeningen, BRA Halden helselag, Human-Etisk Forbund, Den Norske Kirke, Demensforeningen, Frivillighetssentralen og Rådgivningsgruppen.

PÅMELDING INNEN 4.FEBRUAR
De som har fått tilsendt invitasjonen kan melde seg på til Berit Lindstrøm på tlf 99 53 43 12, Kari Lisbeth Kjus 91 66 75 89 eller Kari Solf Tveter 95 42 80 73.

Hvis du som leser dette,ønsker nærmere informasjon om Sorg og Omsorg elller om temamøte den 7.2. er det bare å ta kontakt med Frivillighetssentralen eller en av de som står oppført med tlfnr over.

ÅRSMØTE I SORG & OMSORG
Det avholdes årsmøte i Sorg og Omsorg på Halden sykehjem 13.3. kl-19.30.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.