VOKTER SANGERE PÅ GRENSEN

Hit, men ikke lenger! Svein Eliassen er en myndig vakt for artistene på Fredriksten

Svein Eliassen var tilstede på sommerens første allsangdag, onsdag 27.juni, for å være vakt. Det var en spent gjeng med produksjonsfolk, artistansvarlige, og mange ulike bransje- og dugnadsfolk som var i gang med små og store oppgaver for Allsang på grensens første konsert og TV-opptak.
SE EGEN BILDESERIE!

DUGNADSVAKTENE
Bjørg og Torbjørn Jørgensen, Kari Aabol, Arna Ødegaard (bildet) og Reidun Ingerø og Lita Engebretsen (ikke med på bildet) var seks av mange arenavakter denne første allsangkvelden.
"Mannskapsgeneral" Solheim fra Idd skolemusikk tok i mot dugnadsmannskapet fra Comet, Tistedal håndball, Idd skolemusikk, Halden Skiklubb og flere og fordelte de rundt til viktige funksjoner som parkeringsvakter, billettører, kiosksalg og som nevnt arenavakter.

SUKSESS
Med fem tusen solgte billetter og over fem tusen mennesker sluset inn gjennom to innganger til plassen ble det nok å gjøre for mannskapet som var synlig tilstede i sine gule vester hele kvelden.

ARBEIDSPROSESSER
Alle frivillige hadde fått informasjon om hvilke arbeidsoppgaver som fulgte med den enkeltes vakt.
Riggemannskapet sto på (i regnet) i mer enn ti timer fredag og mange timer mandag. For dem var det i tillegg til arbeidshansker og godt skotøy (og regntøy!) viktig med GODT HUMØR.

Godt humør hjalp også godt under avviklingen av de lange køene for å komme fram til inngangen onsdag kveld.
Parkeringsvaktene med ansvar for trafikkavviklingen besto den første prøven med glans. Med noen små justeringer til den andre uken, følges den opprinnelige planen videre.

HJELPSOMHET
Med hjelpsomhet og imøtekommenhet kom arenavaktene langt, men noen måtte snakkes til, av sikkerhetshensyn ,etter å ha tatt seg opp på høye murer og voller .

BRAADLANDBYGNINGEN
og området rundt, det vil si, bak scenen, benyttes for artistene og arrangørerene. Det ble derfor benyttet en ekstra vakt i dette området for å bortvise folk uten spesiell adgang til dette området.

FEM UKER IGJEN
På evalueringsmøte torsdag, ble det besluttet at det var nødvendig med flere vakter de resterende allsangkveldene. Dette fordi det forventes mye mer punblikum enn det som var opprinnelig beregnet fra starten.
Egil og Odd, mannskapsansvarlige, har satt opp en ny liste over hvilke vaktfunksjoner som må økes og det er også sendt ut en forespørsel til aktuelle lag og foreninger om å stille med flere vakter.

Frivillighetssentralen er ikke forespurt om ekstra mannskap til dette, men har fått spesielt ansvar for å stille med vakt til Braadlandbygningen på dagtid også de resterende onsdagene mellom 12 og 17.

VAKT FOR PLASS OG SCENEOMRÅDET
Frivillige ved Frivillighetssentralen bidrar med vakthold på dagtid, 25 dager i sommer. Dagvakten avløser nattevakten 07.45 og skal holde oppsyn med det som skjer rundt på plassen og gjøre eventuelle notater i loggbok og ringe ansvarlige hvis nødvendig.
Bjørg Jørgensen hadde den første vakten, "dagen derpå" - torsdag.
Det er til sammen 15 personer fra Frivillighetssentralen som har påtatt seg disse dagvaktene.

KONSERT nummer to - 4.JULI
Fire fra Frivillighetssentralen skal også bidra på neste allsang-kveld.
Tre som arenavakter og en billetør.
Til de neste kveldene er det fra 3 til seks fra Frivillighetssentralen med hver gang, i ulike vaktfunksjoner.

RESERVER
Det kan oppstå forhold som gjør at det vil være behov for å sette inn reserver eller ekstra mannskap.
Vi vil derfor at flere melder seg til fri og villig tjeneste og oppgir hvilken onsdag som kan være aktuell.
Hvis du kan tenke deg og stå på en liste og bli oppringt ved behov, kan du melde deg på til mobil 91 63 51 73 (Wenche) eller til e-post:
post@frivillig-halden.no

KOS MED SANG
Det var god stemning og folk i alle aldre som sang med, på både SPLITTER PINE, RAI-RAI og KJÆRLIGHETSVISA, den første allsangkvelden.

I Halden er Allsang på grensen sommerens "snakkis". Med TV2`s sending , torsdagskveldene, vil riktig mange bli oppmerksomme på denne vakre byen under festningen og vi kan på vegne av grensebyen Halden, ønske velkommen til både sangglade og trivelige sommergjester.<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.