SOSIALT ARBEID SOM TILVALGSFAG

Frivillighetssentralen har i flere år samarbeidet med Rødsberg ungdomsskole om tilvalgsfaget sosialt arbeid for elever i  9.klasse. I år er det 13 elever som hver tirsdag utfører forskjellig praktisk arbeid. Bildet fra v. foran Randi Marie, June. Bak fra v. Fitore og Hibo.

IKKE ALLE OPPGAVENE "FÅR EN TIER"
På spørsmål om elevene kan gi en karakter på en skala fra 0-10 på de forskjellige oppgavene de utfører i tilvalgsfaget sosialt arbeid er de fleste enige i at å møte mange gamle, hjelpetrengende på engang, for eksempel på et sykehjem var en vanskelig utfordring, men flere ønsker seg også tilbake.
Oppgavene i samarbeid med aktivitørtjenesten har vært svært populært, varierende med barnepass og handling, mens praktisk arbeid som snømåking, plukking av epler og nøtter og bretting av papp-esker har vært mer en "femmer".
IKKE ALLTID FØRSTEVALGET
Frivillighetssentralen tilrettelegger for oppdrag i samarbeid med institusjoner, ulike yrkesgrupper og private. Det tas hensyn til elevenes egne ønsker, interesser og utvikling, men vi presiserer at målet er at alle skal forsøke litt av hvert.
OFTE EVALUERING
Vi bruker mye tid på samtale med elevene og evaluerer ofte. På noen dager er "ordrebøkene" fulle. Da er det ikke tid til å velge fra øverste hylle - andre dager bruker vi tid på å komme til enighet. Mye læring, samhandling og prosesser.
PÅ TUR
Den 1.desember reiser gruppa på Oslo-tur, sammen med leksehjelpsgruppa fra Os. 30 totalt. Besøk på Teknisk Museum og NRK.
JULEPAKKESAMVÆR
4.desember deltar flere av Rødsberg-elevene på  markeringen av frivillighetsdagen og julesamværet i Kulturkvartalet, Alladin. Her skal elevene også ha oppgaver som servering bl.a.
JENTER MED HUMOR
Møtene mellom unge og eldre er godt for alle. Vi trenger hverandre rett og slett!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.