FLERE LESERE!

Siden Frivillighetssentralen startet sine nettsider før jul i 2003, har vi hatt en gledelig økning antall lesere. Fra beskjedne 50 "lesere" i måneden, er vi nå oppe i nesten 300. Søylene i diagrammet viser antall lesere fra juli i fjor til og med juni i år.

NYHETSSIDENE
Det er hva vi kaller de to sakene som til enhver tid ligger ute på forsiden av vår hjemmeside.
Disse sakene skal også representere mye av det vi driver med på Frivillighetssentralen og gi et bilde av litt av det som skjer gjennom året.
Vi har ikke kapasitet til å skrive om alt og vi kan ikke skrive om alt heller.

KALENDER
Foruten Nyhetssidene, har vi også en kalender som fra dag til dag viser hva som skjer av møter og forskjellige aktiviteter. Det er heller ikke her mulig å få med alt, men en fin måte for de frivillige til å følge med på når ting skal foregå.
Kalenderen oppdateres hver uke.

GLEDELIG
Det er gledelig at så mange har funnet frem til våre hjemmesider. Det fine med internett er at vi får en daglig registrering av hvor mange som leser sidene våre, hvor mange sider som leses osv.
Vi kan forsikre om at vi ikke ser HVEM du er, så du kan trygt lese sidene uten at du blir "overvåket" på noen måte!

FRIVILLIGHETENS HUS I VIOLGT. 14
Hver uke er det mange som er innom med gode ideer, tanker og planer for ny frivillig aktivitet. Mye blir iverksatt og noe blir "satt på vent".
"På huset" er det god plass for samvær og møter. Nye bekjentskaper utvikles. Alle kan bidra med noe! Den enkeltes ressurser kommer alltid til nytte.
Frivillighetssentralen har nå et hus som  kan brukes av ulike grupper, som Foreldrenettverket, prosjektene, møter, kurs, maleglede, andre "gleder", spansk-kurs, leksehjelp, litteraturkafé, etc..
Et Hus, vi ser at flere generasjoner kan trives sammen i.
Frivillighetssentralen samarbeider på kryss og tvers i kommunen, med lag og organisasjoner, offentlige etater og enkeltpersoner.

SKRIV TIL OSS!
Har du synspunkter på våre nettsider eller andre ting, hører vi gjerne fra deg.
Under siden KONTAKT OSS, kommer du til vår e-post.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.