UNGDOM PÅ FRIVILLIGHETS-SENTRALEN

Elever fra 9.trinn ved Rødsberg Ungdomsskole
har to timer sosialt arbeid
som tilvalgsfag hver tirsdag.
Fra v.bak; Silje, Therese, June,
Espen, Randi.
Foran fra v. Emil og Jon Kristian.

De som ikke er med på bildet, men allerede ute på oppdrag denne dagen er:
Marie, Martine, Mai-Linn, Fitore og Hibo.
Elevgruppen fra Rødsberg er en kjempestor ressurs og vi er svært glad for innsatsen og samarbeidet med alle!

TO TIMER PRAKSIS
hver uke som gir et lite innblikk i å være på institusjon - på sykehjem og i omsorgsbolig. Elevene får møte ulike yrkesgrupper innen omsorgsyrker. De får være med frivillige som utfører trivselsoppgaver for eldre. De får være med aktivitørtjenesten med å arrangere bingo-aktivitet, de har gjort kjøkkentjeneste på eldresenteret og hatt oppgaver i Hagekafeen.
Elevene handler, går ærend og har ellers utført endel praktisk arbeid, som snømåking, hagearbeid, diverse flyttehjelp og kopieringsarbeid på Frivillighetssentralen.

SOSIAL KONTAKT
Elevene har gjennom tilvalgsfaget fått møte mennesker med ulike hjelpebehov i
forskjellige situasjoner.
Det er knyttet positiv kontakt mellom unge og eldre som kan være med på gjensidig respekt og forståelse.

EGEN BROSJYRE
Årets elever er nå igang med å fotografere og lage tekst til en infobrosjyre som forteller om samarbeidet mellom Frivillighetssentralen og Rødsberg U-skole. Timene neste tirsdag (15.2.) skal brukes til å gå gjennom billedmaterialet og intervjuer som er gjort. Brosjyren, håper vi skal være klar
før påske.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.