U-ELEVENE FIKK MØTE BONDEVIK

Daniel (t.v.) og Lilly (t.h.) fra Rødsberg ungdomsskole fikk en prat med statsminister Bondevik på Frivillighetssentralen onsdag.
Begge deltar i tilvalgsfaget sosialt arbeid, skoletimer som organiseres av Frivillighetssentralen.

Daglig leder ved Frivillighetssentralen i Halden, Wenche Erichsen, hadde regien for besøket. Etter en omvisning og presentasjon av aktivitetene var det tid for lunsj.
Under lunsjen sa Wenche Erichsen sa blant dette: " Frivillighetssentralen i Halden har nå i snart 10 år fått være med og prege frivilligheten i lokalmiljøet. Vi er glad for at det er bred politisk enighet i Halden kommune om å satse på Frivillighetssentralen - noe som vises ved at vi nå får bruke denne historiske eiendommen, den tidligere sorenskrivergården i Violgata 14.
Her er det i dag et kraft- og ressurs-senter hvor et helt orkester blant menneskene i vårt lokalsamfunn gir lyd og skaper samklang.
Her har vi fokus på frivilliges deltagelse, engasjement og et bredt lokalt samarbeid. Vi samarbeider på kryss og tvers i kommunen.
Ingen kan bestille frivillighet. Ikke staten. Ikke kommunen. Frivillighet lever av lyst og dør av tvang.
Men vi kan skape gode møteplasser. Trygge arenaer hvor vi bygger helse. Vi kan gjøre hverdagen mye lysere for svært mange. Vi kan være brobyggere mellom det offentlige, lag, organisasjoner og enkeltpersoner.
Personlig engasjement, aktiv deltakelse og fellesskap med andre er Frivillighetssentralens bidrag til nærmiljøets ressursbank. Det er de menneskelige ressursene som er med og gir store og små, gamle og unge innholdsrike liv, med trivsel, spenning, trygghet og utfordringer.
Det er i lokalsamfunnet barna våre skal ha en god oppvekst - det er her vi skal ha en fin alderdom.
Stat og kommune må fortsette å legge forholdene til rette for frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og sammenslutninger. Ikke spar på støtten til disse. Men husk orkesteret - samklangen.
Frivillighet har en egen verdi. En egen stemme og må ikke utnyttes til kortsiktig innsparing. Vi må tvert imot respektere hverandres egenart. Ikke sett inn frivillighet på feil banehalvdel.
Og da vil jeg bare avslutte, på idrettsspråket, med å ønske dere alle en fortsatt god kamp.
Måtte det beste laget vinne!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.