DAGSKONFERANSE I SVINNDAL

Statssekretær Berit Gjerløw Øksnes (bildet), fra Kulturdepartementet og den tidligere sognepresten i Skiptvet, åpner Dagskonferansen onsdag 21. september med foredraget "Fra frivillighetssentraler til nærmiljøsentraler."

Den 1. januar i år ble kulturministeren også frivillighetssminister. Departementet ønsker at frivillighetssentralene skal være lokale kraftsenter og nærmiljøsentraler for frivillig virke - rette fokus på frivilliges deltakelse og engasjement, et bredt lokalt samarbeid og koordinering.

Formålet med konferansen er å sette fokus på samfunnsorkesteret, utfordringer og hovedgrep for å utvikle samarbeid og samklang i lokalsamfunnet.
Konferansen er en møteplass for alle kommuner og nærmiljø som er opptatt av å skape gode, levende lokalsamfunn.

I tillegg til foredraget med Berit Gjerløw Øksnes, vil resten av dagen inneholde en rekke interessante foredrag:
- "SAMvirke mellom lokale og kommunale ressurser", ved Asle Moltumyr fra Miljøverndepartementet.
- "Regionalt utviklingsarbeid", ved plansjef Gunn Mona Ekornes fra Østfold Fylkeskommune.
- "På sporet av en lokal frivillighetspolitikk", ved Ina Kathrine Ruud, fra Kommunenes Sentralforbund.
- "Hvordan ivareta frivillig sektor", ved Bente Holm Sælid, fra Østfold Fylkeskommune.

For å nevne noe ...
Det blir også underholdning ved visegruppa 1881, fra Frivillighetssentralen i Halden.

Konferansen faller sammen med at Bygdesentralen i Svinndal feirer sitt 10-års jubileum.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.