DET BLIR MIDDAG LIKEVEL!

Halden Arbeiderblad skriver idag at Frivillighetssentralens invitasjon til sosial-og matglad søndag må avlyses grunnet manglende tillatelse fra Mattilsynet. Det blir middag likevel, takket være restauranten MacThors og Halden Sanitetsforening. Middagen blir laget og servert på restauranten og der er alle tillatelser i orden!

SER FRAM TIL SØNDAG
Dermed løste denne saken seg til beste for de femten som hadde meldt seg på etter avisomtaler og annonse.
Nå ser de fram til sosialt samvær rundt bordet og god "hjemme"-laget mat!
Noe, som for mange, dessverre er mangelvare i hverdagen, både når det gjelder maten og noen å spise sammen med.

LAV PRIS
Det blir en helt spesiell lav pris denne dagen, da MacThors ønsket å støtte dette gode tiltaket. Halden Sanitetsforening bidrar også med økonomiske midler.
Fra før har Halden Sparebank betalt annonsering av tiltaket. Dermed blir egenandelen for de påmeldte også svært lav.

HVA MED FRIVILLIGHETSSENTRALENS KJØKKEN?
Offentlig matservereing er svært lovregulert, og selv om Frivillighetssentralen har mye godt for seg, ifølge Trond Bukholm ved Mattilsynet i Østfold, har de ikke godkjenning til å omsette mat. (Halden Arbeiderblad)

Det har ikke vært noen befaring i Violgata fra Mattilsynet. Frivillighetssentralen vil ta kontakt med Mattilsynet for å avklare hvilke tiltak som må forbedres for å kunne få "godkjent kjøkken".
Dette for å unngå nye misforståelser.

HAR LÆRT
Ideen og tanken med "sosial søndag" med matservering var i utgangspunktet tenkt som en invitasjon til mennesker som frivillighetssentralen var i kontakt med gjennom virksomheten. Mennesker som i kontakten med frivillighetssentralen hadde fortalt om manglende matlaging hjemme, og behov for å komme sammen med andre. Flere av disse bor alene og har lite nettverk.

VILLIGE
En gruppe frivillige ved sentralen ønsket å lage mat, men samtidig få dekket sine faktiske utgifter ved at vi inviterte til "et spleiselag". Dette var også av hensyn til de som mente det det ville være lettere å ta imot en invitasjon så lenge man også betalte litt. Det har med verdighet å gjøre, som en sa.
Prisen var beregnet til å være mellom 20 og tretti kroner pr person.
Frivillighetssentralen kunne ha sendt invitasjoner til "sine" kontakter, men valgte å annonsere i lokalavisen, for på den måten, å ikke "henge ut" en bestemt gruppe, men gjøre invitasjonen/tilbudet, allmengyldig.

KAN IKKE GÅ PÅ AKKORD MED REGELVERKET
Frivillighetssentralen har på bakgrunn av Mattilsynets reaksjon, altså valgt å gjennomføre arrangementet på restauranten MacThors, med støtte fra Halden Sanitetsforening.

Deretter vil ta kontakt med Mattilsynet og inspektøren for å få nærmere informasjon om søknadsprosedyrer når det gjelder plangodkjenning og endelig søknad om godkjenning.

Vi er altså klare og entusiastiske når det gjelder å gjøre "det som må til" - for å tilfredsstille reglementet (tror vi..)  og ser fram til dialogen med inspektøren ved Mattilsynet.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.