ÅRSMØTET

Nytt styre ble valgt på Årsmøtet på Frivillighetssentralen i Halden 15.mars.

STYRET
Fra venstre på bildet, Per-Martin Karlsen leder (Kiwanis) Ann-Kristin Grødahl, nestleder (Frivillig), Thorstein Lundestad vara (Halden Pensjonistforening). Bak fra venstre: Kari Kalstad Sørlie vara(HumanEtisk Forbund), Reidun Ingerø styremedlem (Fagforbundets Pensj.gruppe), Karin Lykke-Seest vara (Frivillig), Tor Hveding vara(Kiwanis), Kjell Jensen styremedlem (HumanEtiskForbund) ,Terese Engerdahl vara (Frivillig), Erling Günther styremedlem (Tempelridderordenen Gyldenløve)

GOD STEMNING
Til tross for tekniske problemer ved visningen av billedkavalkaden for fjoråret var det blide fjes og god stemning under hele kvelden. Årsmøtet samlet 45 mennesker, hvorav mange var frivillige og flere var representanter fra mange av Frivillighetssentralens samarbeidende organisasjoner.
En dugnadsgruppe hadde i flere timer før møtet startet, vært i sving på kjøkkenet og kunne servere nydelige smørbrød og kaker. Flere var tydelig imponert og ville høre hvor vi hadde bestillt maten.
Selvsagt fra frivillighetslaget!! Prima vara!

TAKK TIL DE SOM SLUTTER
Karoline Ludvigsen, Elisabeth Guttormsen og Lillian Andersen fikk alle blomster og takk fra styrelederen for stor innsats gjennom mange år.
Elisabeth Egeberg, som har vært vara i styret fikk også takk for innsatsen, klem og blomster.

ENIGHET
Det var enighet om visjon og virksomhetsplan fremover. Regnskap og årsrapport ble gjennomgått og vedtatt. Revisjonsberetningen opplest og årsmøtet har stor tillit til at styret og daglig leder "styrer" virksomheten videre etter de vedtatte planer og med god økonomistyring også for neste år. Spesielt for neste år, det budsjettet for 2007 også har tatt høyde for å komme ajour med et ukomplisert negativt resultat for fjoråret. Styret og årsmøte er optimistisk  når det gjelder de mange spennende planene for tiden fremover.

FLAMENCO og MIGRADANS
Kvelden ble avsluttet med danseopptreden med ti dansere, barn og voksne, som alle skal medvirke i Frivillighetssentralens kultursamarbeid "Min og din Verden" på Samfundet under årets kulturfest BomKræsjBang.
Veldig populært


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.