KARINS 75-ÅRSDAG

Karin er klar til å klippe snoren og erklære jazzrommet for åpent.

Nils Vattekar ønsket alle gjestene velkommen.

Leif Birger Madsen var en av talerne.

Det var dekket til 50 gjester. Blant gjestene var også Morten Olaussen fra Halden Storband og Stein-Cato Røsnæs, enhetsleder for kultur og Idrett i Halden Kommune.

Ordfører Per-Kristian Dahl, takket Karin for den generøse gaven til Haldens befolkning.

Tom Børresen overrakte gave til Karin.

Pål Scott Hagen, takket på vegne av Opera Østfold og takket "tante" Karin på vegne av alle barn som har lært og spille og blitt glad i musikk hos Karin.

Espen og Hanne gleder seg til å komme tilbake for å lytte mer og se på alle platene.

Mange spente fjes under åpningen av jazzrommet.

Mange interesserte under åpningen av jazzrommet.

Mange blide gjes under åpningen av jazzrommet. Sittende; Espen Madsen, bak til venstre; Cecilia Madsen ((Beppes søster) Kristine og Birgit Madsen. Stående bak; Leif Birger Madsen. Karin Lykke-Seest foran platesamlingen..

Jazzrommet ble høytidelig åpnet søndag 13.mars, samme dagen som  giveren av jazzplatesamlingen fylte 75 år. Det var klart mange forventningsfulle og spente gjester som ventet på at Karin skulle klippe snoren. Men først var det bursdagsselskap med middag, sanger og taler for de 45 gjestene som var innbudt til Frivilligsentralen søndag ettermiddag.

TAKK FOR GAVE!
Flere av talerne kom inn på det spesielle ved at jubilanten selv hadde valgt å gi bort en stor gave på sin egen 75 års dag. Platesamlingen som inneholder over 1500 plater med jazzmusikk er samlet over mange tiår av Karin og hennes avdødte mann, Birger Petter (Beppe) Lykke-Seest.
Jazzinteressen hos begge var stor og samlingen er unik og nå er den, etter Karins ønske, plassert i et levende miljø med tradisjon for å dele gode opplevelser. I dette huset ,(Frivilligsentralen) hvor møter mellom mennesker vektlegges, vil det nå være en rik mulighet for også å møtes i jazzens tegn og med jazzens historie.

Jazzrommet vil i den første tiden være åpent og bemannet av Karin selv, onsdager mellom kl 11 og 14.
Da er alle interesserte velkommen til å stikke innom for å lære, lytte og gjøre en spennende musikalsk oppdagelsesreise. Ved å kontakte frivilligsentralens daglige leder er det også mulig å gjøre  avtaler om å komme inn i lytterommet på andre tider.Ordningen med bruk og anvendelse av jazzrommet vil finne sin form, litt etter hvert, i samråd med en egen gruppe, som vil få et spesielt ansvar for å evaluere interessen og bruken.
Platene lånes ikke ut enkeltvis, men både grupper og enkeltpersoner er velkommen til å ta kontakt for å gjøre avtaler om lyttebesøk.

SPENTE GJESTER
Som flere av bildene viser, var det flere spente og forventningsfulle gjester til stede, da jazzrommet ble åpnet og Karin ble feiret. Styreleder Nils Vattekar ønsket velkommen og takket Karin for den sjenerøse gaven til Halden Frivilligsentral.
Ordfører Per-Kristian Dah sa i sin tale, hvor han også takket, på vegne av alle innbyggerne, at han selv ikke - foreløpig - hadde stor kunnskap om jazz, men at han gjerne ville komme til lytterommet/jazzrommet og kanskje ville han bli mer interessert.... Pål Scott Hagen fra Opera Østfold vektla den store innsatsen Karin har gjort med å inspirere barn og unge til å oppdage og bli glad i musikk. Dette er noe som blant annet Opera Østfold merker i dag, ved at publkumsinteressen er stor i Halden.
Karins nevø, Leif Petter Madsen, takket tante Karin for sin generøsitet og engasjement og sa også at hele hennes familie var glad og stolt over å se at så mange setter pris på Karin i Halden. Flere talere hadde gode ord til "tante Karin" denne dagen, blant annet Morten Olaussen fra Halden Storband. Lisbeth Bjerke fra Halden sykehjem, takket Karin for mange årig innsats for pianospilling for beboerne på sykehjemmet. Tom Børresen fra Halden jazzsirkel var overrasket over den store samlingen og at den var så godt organisert og alfabetisert. Dette er stort, samlingen er unik. Du har gitt en flott gave til musikk og jazzelskere i Halden. Måtte den "menigheten" bare vokse seg større, sa Børresen før han overrakte gaven til Karin, en cd, med opptak fra Karins deltakelse på jazzsirkelens radioprogram fra 1995.

Nå vil det kunne bli mange, mange muligheter til å gjenoppleve store musikalske høydepunkter, og de mindre høydepunktene, i byens nye jazzrom.
Dette ser vi fram til, avsluttet Tom Børresen og utelot ikke at og annet radioprogram vil kunne bli tatt opp, nettopp i det nyåpnede jazzrommet ved Halden Frivilligsentral.
  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.