LEKSEHJELP-SAMLING I OSLO

Tor Hammervoll, på bildet sammen med Lily, var fredag 25.mai med på samling for leksehjelpprosjekter i Oslo. Fra Frivillighetssentralen i Halden var også Ann-Kristin Grødahl og Steinar Paulsen, som begge har vært leksehjelpere for u-elever .

LÆRINGSSTRATEGI
I Halden skal aktørene i leksehjelpen for u-elevene samles den 12.juni for å legge planer for høsten.
Noen stikkord for hva som skal drøftes her er
- muligheter for tettere samarbeid mellom skole og foresatte
- fast forbindelse mellom elev og hjelper
- basisfag, kurs og ikke bare morgendagens lekse og ikke minst
- å lære hvordan man lærer, eller læringsstrategi.

HVORDAN FÅ ELEVENE TIL Å KOMME
Selv om mange elever meldte seg på til leksehjelpen er det likevel få som har benyttet seg av tilbudet. Hvordan tilbudet skal organiseres for å bedre frammøte er et av spørsmålene som skal drøftes på junimøtet, der både leksehjelpere, lærere og elever vil være representert.
En annen utfordring er å beholde de engasjerte frivillige leksehjelperne?

MANGE AKTØRER
Samlingen for frivillige aktører i prosjekt leksehjelp ble arrangert i Røde Kors-lokalene i Oslo, ORKIS leksehjelpen.
Ann-Kristin Grødahl presenterte modellen som Frivillighetssentralen i Halden er i gang med. Tor Hammervoll er med i prosjektets ressursgruppe og Steinar Paulsen er med som leksehjelper for ungdomsskole-elevene hver tirsdag, i ungdomsklubben som blir drevet av Røde Kors Halden.

Tor og Steinar har begge bakgrunn fra høgskolens lærerutdanning.

Med på fredagens samling var også Utdanningsetaten, Oslo kommune, Ringsaker kommune, Larvik kommune, Moss Røde Kors, Klepp Frivillighetssentral, Stranda kommune og Skoger skole m. flere.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.