FRINOR STIFTET

Lillian Andersen (bildet) fra styret i Frivillighetssentralen i Halden, var tilstede som observatør på stiftelsesmøtet i Oslo i dag.

FriNor er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge og skal aktivt fremme frivillighetens og frivillige organisasjoners interesser i samfunnet. På stiftelsesmøtet ble det valgt et styre med Sven Molleklev som leder. Han er kjent tidligere fra bl. a. Fotballforbundet og Røde Kors. Ca 60 frivillige organisasjoner og sammenslutninger var representert, i tillegg 30 ulike observatører.

Frivillighetssentralenes plass i den nye organisasjonen er uklar. Etter at FRISAM ble nedlagt, mangler frivillighetssentralene en landsomfattende overbygning. FRISAM ble lagt ned etter at Kulturdepartementet tidligere i år overtok som "Frivillighetsdepartement".
Det kom også frem på møtet i dag at de over 250 frivillighetssentralene må få en naturlig plass i FriNor, men at alle ikke kan være medlem hver for seg.

FriNor vil være den organisasjonen som vil trekke opp de frivillighetspolitiske retningslinjene fremover og vil være en stor og viktig pådriver overfor offentlige myndigheter.
Det bør derfor komme en eller annen løsning der frivillighetssentralene, som representerer tusenvis av frivillige i stort sett alle kommuner i landet, er med på dette laget.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.