VELLYKKET DIALOGMØTE

Denne gruppen var enige i at dialogmøtet var meget bra.

Denne gruppen var også fornøyde med møtet.

Bo Malmhester fikk aktivisert deltakerne.

Majken Jul Sørensen fra Østfold Fylkeskommune var på plass.

Et egnet lokale for dialogmøte.

Lytte for å begripe, ikke for å skjerme oss.
Innvandrerne har et annet språk - ofte en ubrukt ressurs.
La 17.mai få et internasjonalt preg.
Viktig å komme i kontakt med nøkkelpersoner i samfunnet.
Vær aktiv. Vær med på aktiviteter. Begynn å jobb med deg selv.
Vi trenger et sted å møtes. Nettverk er viktig.
Ordfører Per Kristian Dahl, sammen med fra venstre; Cesarine Cihiluka, Koh Boayue, Monique Boayue, var alle med på dialogmøte i Haldens Klub 16.mars der tema var; Integrering gjennom arbeid.

Hvordan er arbeidsmarkedet i Halden?
Et panel på tretten personer sa noe om arbeidslivet i Halden fra deres ståsted; Dette handlet om blant annet praksisplasser, veien inn på arbeidsmarkedet, norskopplæring, NAVs virkemidler, realkompetansevurdering, nettverk og midlertidig ansettelser.

I panelet var foruten Ordfører i Halden, Arve Neegaard fra høgskolen i Østfold, George Atayo, sivilingeniør og systemansvarlig i Nexans, Ann Rose Dahl, rektor for voksenoppløringen, Shadan Muhedin, privat næringsdrivende, Rosalie Aasmunsen, Astrid Nordstand, leder av NAV Halden, Trond Langvik.Gunn Mona Ekornes, Martin Glomsrød og Wenche Erichsen.
FILOSOFISK LEDELSE
Det åpne dialogen etter at paneldeltakerne hadde sagt sitt i løpet av sine korte fem minutters innlegg og uten å gå over tiden! dyktig ledet av leder for flerkulturelt kontakutvalt i fylket Inger Christin Torp, var det tid for åpen dialog med folosofisk ledelse.
De to som ledet den åpne dialogen var førstelektor Beate Børresen og høgskolelektor Bo Malmhester fra Høgskolen i oslo.

Det ble gjort på en strukturert måte ved at alle ble opplært til å lytte til hverandres standspunkt og begrunnelser for disse.
Ved hjelp av inndeling i grupper og bruk av terninger både styrte og lokket Bo fram alle deltakerne til å være aktiv. Både med penn og papir og muntlig.
Beate satt under hele møtet ved en pc og skrev direkte inn alt som kom fram, slik at alle kunne følge med på storskjerm og rette etter hvert, fordøye og forstå bedre.

Det ble altså åpnet for en tilnærmet filosofisk tilnærming av ethvert spørsmål, enhver påstand og forslag som kom fram, noe som gjorde dialogmøtet både spennende, morsomt og interessant.

Det kom også fram en rekke gode gode innspill og forslag til hva lokalsamfunnet kan gjøre bedre, hva den enkelte kan fokusere på og selvsagt mange ytringer når det gjaldt NAV, voksenopplæring, næringslivet, kommunen, etc.

George Atayo som i mange år har vært systemansvarlig og sivilingeniør i Nexans mente et alle må jobbe med sine egne holdninger.
Det er viktig å skjønne hvem du er og hva du kan. Bli bevisst på dette selv er viktig, mente George, som også snakket om at mange innvandrere sitter med vonde minner hjemmefra, krig og uro for eksempel, Du kan da lett bli fanget i dine egne tanker. Jeg har selv mye å slite med, men skjønte at jeg måtte begynne å jobbe med meg selv og er i dag først og fremst fagmann. Men et tips fra George, var; vær aktiv, prøv å være med på aktiviteter, vær også med barna dine på aktiviteter; er du heldig, kan du komme i kontakt med nøkkelpersoner i samfunnet, avsluttet George.

Flere var opptatt av å finne et forum der innvandrerne kan vise fram sine ressurser for næringslivet. Mange er en kjemperessurs, som har gjort en kulturreise, ble det sagt.

Viktig at innvandrerne har referanser for å komme på intervju og få jobb. Ta oftere sjansen, på å ansette en innvandrer, mente flere, mens andre så begrensninger i ansettelser hvis norskkunnskapene var for dårlige.

Det holder ikke at du søker en jobb og når arbeidsgiver ringer for å avtale et intervju er det mannen til arbeidssøkeren som tar telefonen og forteller ar søkeren ikke kan norsk, påpekte Gunn Mona Ekornes, direktør for Østfoldmuseene, som fortalte fra egne erfaringer ved museene.

Men hvor kan innvandrergruppene lære seg norsk? utbrøt en - nemlig gjennom arbeidsliv og kontakt med nordmenn.
Og hvor lett er det? Ønsker gruppene kontakt med hverandre og hvor lett er det å få jobb:

Dessuten, hvis man søker en jobb som renholder og renholdet foregår etter at andre ansatte, ved kontorer f-eks har sluttet. Hvor viktig er det da at man må være god i norsk? Det er jo likevel ingen å snakke med der?........

Mange undringer og spørsmål......

Leder av NAV Halden fikk et konkret spørsmål om hvorvidt NAV hadde muligheter til å gi økonomisk kompensasjon til lønnstilskudd for folk som trenger arbeidspraksis. Som svar på dette viste Astrid Nordstrand til at ordningen er i gang på flere steder men at hun etterlyste mer raushet og vilje til å ta ansvar for praksisplassdeltakeren ved å tilby ansettelse etter at arbeidsgiveren kanskje over flere år hadde mottatt disse ytelsene.
Her var det behov for at flere bidro mente hun.

Mange innspill, mange spørsmål og et bra dialogmøte.

Her avsluttes stemningsrapporten, men det er skrevet et referat og dette kan nok leses i sin helhet ganske snart.

Undertegnede skal ta rede på hvordan det kan legges tilgjengelig for flere. Dersom noen skulle være interessert i å få vite mer fra møtet er det bare å ta kontakt med Frivilligsentralen WE/69 17 64 82.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.